Σάββατο 19 Ιουνίου 2010

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (2)

Σύμφωνα με πληροφορίες, απορρίφθηκαν με τρόπο πραξικοπηματικό οι υποψηφιότητες ομογενών, για τις εκλογές εφοροεπιτροπής που γίνονται στις 19 Ιουνίου, στην Κοινότητα Μπεσίκτας.
Παρ’ ό,τι επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, σύμφωνα με πληροφορίες μας οι υποψηφιότητες των ομογενών που συγκρότησαν συνδυασμό και δημοσίευσαν στον ομογενειακό τύπο το πρόγραμμα δράσης τους, απορρίφθηκαν λίγο μετά την υποβολή τους.Το αιτιολογικό της απόρριψης είναι ότι οι υποψήφιοι δεν προσκόμισαν το απολυτήριο τους από το δημοτικό…!

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ενημέρωση των υποψηφίων ομογενών για την απόρριψη της αίτησης τους έγινε με κοινή επιστολή, για να μην έχουν χρονικό περιθώριο υποβολής ένστασης. Οι υποψήφιοι, των οποίων το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» αφαιρείται με τόσο προκλητικό τρόπο, έχουν κινηθεί δια της νομίμου οδού, όμως δεν γνωρίζουμε τ’ αποτελέσματα των ενεργειών τους.
Η ενέργεια του «μεγαλοπαράγοντα» της Κοινότητας Μπεσίκτας να ακυρώσει την υποψηφιότητα οποιουδήποτε θεωρεί αντίπαλο του, με τρόπο παράνομο και πραξικοπηματικό, αποτελεί την μέγιστη πρόκληση κατά της Ομογένειας.
Ο συγκεκριμένος αφού περιόρισε την εκλογική περιφέρεια στην υποδιοίκηση Μπεσίκτας, για να μην μπορέσουν να ψηφίσουν οι περισσότεροι ομογενείς, διαπιστώνοντας ότι δεν πρόκειται με αυτό το τέχνασμα να διασωθεί εκλογικά, προχώρησε στην πραξικοπηματική ακύρωση των αντιπάλων του.
Η ακύρωση των αντιπάλων υποψηφιοτήτων, εκτός από έλλειψη δημοκρατικών αρχών εκφράζει και την ακραία περιφρόνηση της κοινωνίας, αφού με τον τρόπο αυτό ακυρώνεται το δικαίωμα της να εκλέγει τους υποψηφίους της προτίμησης της.
Βέβαια θα ήταν αφέλεια από άτομο που δεν λογοδοτεί στην Ομογένεια για τα πεπραγμένα του, να περιμένουμε ότι θα σεβαστεί την βούληση της.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Όπως αναφέρουμε παραπάνω, οι υποψηφιότητες απορρίφθηκαν επειδή οι υποψήφιοι δεν προσκόμισαν το απολυτήριο τους από το δημοτικό σχολείο.
Το Vakiflar Yonetmeligi (Κανονισμός Βακουφίων) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως στις 28/9/2008 και το οποίο ρυθμίζει μεταξύ άλλων την εκλογή των εφορειών στα μειονοτικά βακούφια, αναφέρει τα εξής:

«…Προϋποθέσεις για την εκλογή
ΑΡΘΡΟ 32: (1) Τα άτομα που θα εκλεγούν στο διοικητικό συμβούλιο του βακουφίου, πρόσθετα στις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 31, θα πρέπει να πληρούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Το ελάχιστο να είναι απόφοιτοι δημοτικού,
β) Να μην έχουν καταδικαστεί σ’ ένα από τα αδικήματα που ορίζονται στο Άρθρο 9 του νόμου…»

[… Seçileceklerde aranılan şartlar
MADDE 32 – (1) Vakıf yönetim kuruluna seçilecek kişilerin 31 inci maddede belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki şartları da taşıması gerekir:
a) En az ilkokul mezunu olmak,
b) Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen suçların birinden mahkûm edilmemiş olmak…]

Όπως φαίνεται από το παραπάνω άρθρο για να εκλεγεί κάποιος στην διοίκηση του βακουφίου θα πρέπει εκτός των άλλων να είναι απόφοιτος δημοτικού. Αυτό το σημείο του κανονισμού εκμεταλλεύτηκε ο «μεγαλοπαράγοντας» της Κοινότητας Μπεσίκτας για να ακυρώσει τις υποψηφιότητες που δεν του είναι αρεστές.
Όμως η ενέργεια του, μάλιστα με την επίκληση του κανονισμού, είναι όπως θα δείξουμε παρακάτω εντελώς αυθαίρετη και παράτυπη.
Στην ανακοίνωση που δημοσίευσε η Εφορευτική Επιτροπή της Κοινότητας Μπεσίκτας, στο σημείο 3 αναφέρονται τα εξής:
«…3. Οι υποψήφιοι, µπορούν να αποταθούν µέχρι τις 12 Ιουνίου 2010 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 10:00 µέχρι τις 16:00, στα γραφεία της Κοινότητος (τηλ. 0212 261 8516). Απαραιτήτως πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους (µε ΤC kimlik no) και το πιστοποιητικό ποινικού µητρώου τους από την εισαγγελία…»

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα, ενώ ζητούνται άλλα έγγραφα, δεν ζητήθηκε από τους υποψήφιους να προσκομίσουν το ενδεικτικό της αποφοίτησης τους από δημοτικό σχολείο. Δεν θα σχολιάσουμε εάν πρόκειται για παράλειψη ή δόλο προκειμένου ν’ ακυρωθούν οι υποψηφιότητες. Θα προχωρήσουμε όμως σε ένα άλλο σημείο, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η απόρριψη των υποψηφιοτήτων είναι αυθαίρετη και παράτυπη.
Στο Άρθρο 33 Παραγ. 11 του Κανονισμού Βακουφίων αναφέρει τα εξής:

«…ΑΡΘΡΟ 33

ια) Αφού ερευνηθεί από την Διεύθυνση της περιοχής, η εκλογική διαδικασία, τα αποτελέσματα της και εάν οι εκλεγέντες πληρούν όσα ορίζει ο παρών Κανονισμός, στα νεοεκλεγέντα μέλη της βακουφικής διοίκησης δίδονται τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης…»

[…i) Seçim işlemleri ile sonuçlarının ve seçilen kişilerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadıkları hususunda bölge müdürlüğünce araştırma yapıldıktan sonra, yeni seçilen vakıf yönetim kurulu üyelerine yetki belgesi verilir...]

Από τα παραπάνω φαίνεται, χωρίς περιθώρια αμφιβολίας, ότι η αρμόδια αρχή για να κρίνει εάν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, δεν είναι η Εφορευτική Επιτροπή αλλά η Διεύθυνση περιοχής της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων.
Κατόπιν τούτων όχι μόνο είναι άκυρη η απόρριψη των υποψηφιοτήτων, αλλά άκυρες είναι και οι εκλογές που έγιναν κατά τρόπο που παραβιάζει τον Κανονισμό, αφού η Εφορευτική Επιτροπή άσκησε μία εξουσία που δεν ανήκει στην ίδια, αλλά στην Διεύθυνση της περιοχής.
Με αυτό το χονδροειδέστατο εκλογικό πραξικόπημα, επιβεβαιώνονται οι φόβοι μας που αναφέραμε σε προηγούμενη ανάρτηση, ότι οδεύουμε προς εκλογική παρωδία – φιάσκο στην Κοινότητα Μπεσίκτας.
Με ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της υπόθεσης, κυρίως μετά και από τις αναμενόμενες ενστάσεις και προσφυγές στην δικαιοσύνη…