Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΟΓΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΡΙΖΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ "ΑΝΑΤΟΛΗ"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΡΙΖΙΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ "ΑΝΑΤΟΛΗΣ" ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΟΛΙΟ


"...Το ΣΥΡΚΙ ιδρύθηκε με μεγάλες προοπτικές κυρίως για συντονισμό και για να έχει η ομογένεια ένα κεντρικό όργανο που θα ενδιαφέρεται με την επίλυση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Η αποδοχή από τις κοινότητες έχει φτάσει στο ποσοστό 90%, δυστυχώς ακόμη υπάρχουν κοινότητες και επίτροποι που δεν θέλουν να το αναγνωρίσουν..."

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΚΠΟΡΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ


Η ξεχασμένη από τους Έλληνες Μικρασιάτες Αγία Σοφία Τραπεζούντας, συνεχίζει να απασχολεί την ημερήσια διάταξη της τοπικής κοινωνίας, εξαιτίας της μετατροπής της σε τζαμί.

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΙ ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΙΜΟΙ…


(Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ιουνίου 2013, της εφημερίδας «Ανατολή»)


Φί­λοι α­να­γνώ­στες

Ε­άν υ­πάρ­χει έ­να ση­μεί­ο που δια­κρί­νε­ται η «Α­να­το­λή», με­τα­ξύ των ει­δι­κών ε­ντύ­πων, που α­πευθύ­νο­νται σε Πο­λί­τες, Μι­κρα­σιά­τες και άλ­λες ο­μά­δες του Ελ­λη­νι­σμού της καθ’ η­μάς Ανα­το­λής, εί­ναι ό­τι δεν δι­στά­ζει να πά­ρει θέ­ση σε «δύ­σκο­λα» θέ­ματα που α­φο­ρούν την κοι­νω­νί­α μας και δεν «μα­σά­ει τα λό­για της» για να εί­ναι α­ρε­στή σε ό­λους. Και γι’ αυ­τό πο­τέ δεν πα­ρα­μυ­θιά­σα­με τους α­να­γνώ­στες μας, ό­τι δή­θεν ή­μα­στε «ου­δέ­τε­ροι» και «α­μέ­το­χοι», «ά­χρω­μοι» και «ά­ο­σμοι».

Σάββατο 27 Ιουλίου 2013


IONWATER
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η εταιρεία μας έχει ως αντικείμενο εργασιών την κατασκευή και εμπορία φίλτρων νερού, καθώς και την παρασκευή   απιονισμένου νερού (καθαρό Η2Ο).
Σεβόμενοι τους πελάτες μας, παρέχουμε σε ανταγωνιστικές τιμές, την κατασκευή - τοποθέτηση και συντήρηση  αντίστροφων οσμώσεων, σε νοσοκομεία, οικίες, σκάφη, μικροβιολογικά εργαστήρια και βιομηχανίες.
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 52 Α 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ: 210 4190621- 3 Fax: 210 4190624


Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ, ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΝ ΕΜΕΙΣ…


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Υπό τους ήχους των ηλεκτροκολλήσεων, των σφυριών που τρυπούσαν και κάρφωναν στους τοίχους του ιστορικού βυζαντινού ναού της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας, τελέστηκε το πρώτο ναμάζ (μουσουλμανική προσευχή) μετά από 55 περίπου χρόνια.