Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Καθ. HAMIT BOZARSLAN ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟ 2008

 


Τα Σεπτεμβριανά είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την κατανόηση του φαινόμενου της βίας στην Τουρκία. Εγώ θα εξετάσω τη διάσταση της βίας αυτών των γεγονότων. Θα αναφερθώ σε τρία θέματα.

- Το πρώτο είναι αυτή η παράδοση της Τουρκίας που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε κουλτούρα του Λιντς.

- Το δεύτερο είναι οι σχέσεις μεταξύ ο θρησκευτικών κοινοτήτων και η βία.

- Και το τρίτο θέμα είναι τα Σεπτεμβριανά ως μια πράξη εξόδου από την αυτοκρατορική πόλη.