Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑ

Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου ιδιωτικού νηπιαγωγείου στο Μέγα Ρεύμα.

Για το θέμα όπως και για τις πέντε υποτροφίες σε ομογενείς νέους που παραχώρησε μετά από αίτημα της Εφοροεπιτροπής Μεγάλου Ρεύματος, η νέα διεύθυνση του νηπιαγωγείου, διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμέϊκων Ευαγών Ιδρυμάτων.

www.rumvader.org