Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Γράφει συνεργάτης μας από την Πόλη  
Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι εντός του Σεπτεμβρίου. Η εκπαίδευση είναι ένα από τα σπουδαιότερα θέματα που αποσχόλησε και αποσχολεί την ομογένεια. Παλαιότερα τα σχολεία μας άνοιγαν τις πύλες τους με πολλά και ποικίλλα προβλήματα. 
Τα τελευταία έτη πρέπει να ομολογήσουμε ότι, τα προβλήματα με την καλή θέληση και προθυμία των εκπαιδευτικών αρχών, μειώθηκαν στο ελάχιστο. Ένα θέμα που παραμένει άλυτο είναι το θέμα των διδακτικών βιβλίων, κυρίως στα δημοτικά και κυρίως δεν υπάρχουν τα βιβλία των ελληνικών γλωσσικών μαθημάτων.

Το παρελθόν έτος με φροντίδα ορισμένων φορέων και κυρίως της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. στην Ελλάδα, ετοιμάστηκαν βιβλία Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών, των οποίων δείγματα εστάλησαν διά της διπλωματικής οδού τον Ιούλιο του 2010 προς εξέταση και έγκριση. Τα βιβλία εξετάστηκαν και με έγγραφο του ΥΠΕΞ Τουρκίας (2010/KDGY/720511) ζητήθηκαν ορισμένες διορθώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και τυπώθηκαν ειδικά για την Πόλη μας 25 βιβλία, τα οποία εστάλησαν και πάλι επισήμως και τοποθετήθηκαν στις αποθήκες της Ζαππείου Σχολής στις 30.01.2011. Έκτοτε αναμένεται η επίσημη άδεια διανομής των βιβλίων στους μαθητές, η οποία παρά την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι σήμερα δεν ήρθε.
Οι αρμόδιοι εδώ της Διευθ. Παιδείας προφορικά δήλωσαν κατ’ αρχήν άγνοια επί του θέματος, αργότερα ανέφεραν ότι τα βιβλία εστάλησαν στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Διαπαιδαγώγησης (TALİM TERBİYE KURULU) προς εξέταση και θα δοθεί απάντηση μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής.
«Ούτως εχόντων των πραγμάτων» η σχολική χρονιά άρχισε και τα βιβλία βρίσκονται ακόμη στις αποθήκες. Η γραφειοκρατία φαίνεται και πάλι έκανε το θαύμα της!

Σημ. "Ανατολής": 
Σε προηγούμενη ανάρτηση μας είχαμε αναφερθεί στο θέμα των σχολικών βιβλίων. Σε εκείνη την ανάρτηση μας αναφερθήκαμε σε "ατολμία" ομογενειακών εκπαιδευτικών παραγόντων, στην διανομή των βιβλίων. Για την αναφορά μας αυτή δεχθήκαμε την κριτική ότι ο χαρακτηρισμός "ατολμία" αδικεί τους συγκεκριμένους παράγοντες. Ακόμη και αν δεχθούμε, ότι δεν ευθύνονται ομογενειακοί παράγοντες στο θέμα αυτό και ήταν υπερβολικός ο χαρακτηρισμός μας, διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς τον συντονισμό των παραγόντων που εμπλέκονται στο θέμα. Απ' όσο γνωρίζουμε τα βιβλία είχαν εγκριθεί από το Υπ. Παιδείας της Τουρκίας, γεγονός που είχε κοινοποιηθεί με έγγραφο της 16ης Ιουνίου 2011, στο Υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας. Το ερώτημα μας είναι εάν έγιναν συντονισμένα τα αναγκαία διαβήματα στην Διεύθυνση Παιδείας της Πόλης, από τους αρμόδιους φορείς τόσο της ομογένειας όσο και της Ελληνικής πολιτείας, εφόσον η ανταλλαγή βιβλίων γίνεται με διακρατική συμφωνία. Εάν πάρουμε κάποια απάντηση, θα ενημερώσουμε τους αναγνώστες του ιστολογίου.
Και κάτι τελευταίο. Είναι τουλάχιστον μικροψυχία να λογοκρίνεις άρθρα για να αποκρύψεις αυτούς που συνέβαλλαν έμπρακτα σε κάτι θετικό για την ομογένεια, όπως είναι η ετοιμασία των σχολικών βιβλίων.