Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)
Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
25η Συνεδρία Γενεύη 3-28 Μαρτίου
Θέμα 3- Γενική συζήτηση
14 Μαρτίου 2014

Παρουσίαση από τον Νικόλαο Αναγνωστόπουλο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.)

Οι Συνέπειες της μη-αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας των μη-Μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Τουρκία
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε,

Η Συνθήκη της Λωζάννης που αναγνώρισε την σύγχρονη Τουρκία ως κράτος το 1923, κατοχύρωσε και εξασφάλισε το καθεστώς των μη-Μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Τουρκία και τα δικαιώματα τους. Συγκεκριμένα καθόρισε το δικαίωμα τους να διαχειρίζονται τα ευαγή και τα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα όπως τις εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία και κοιμητήρια τους. Επομένως οι διοικήσεις αυτών των ιδρυμάτων πρέπει να εκλέγονται από τα μέλη των Μειονοτίτων. Παρά ταύτα, διαδοχικές Τουρκικές Κυβερνήσεις έχουν παρέμβει στην διενέργεια εκλογών με την παράνομη κατάργηση του συμβουλίου της Ελληνορθόδοξης Μειονότητας το 1925 και των Συντονιστικών επιτροπών των ευαγών ιδρυμάτων το 1962, απαγορεύοντας τις εκλογές στα Μειονοτικά ιδρύματα (1936-1950 και 1969-2003) και διορίζοντας πολλές φορές διοικητή δικής τους επιλογής. Η χειρότερη παραβίαση έλαβε χώρα το 1974 με την απόφαση της κατάσχεσης από το Κράτος όλων των ακινήτων που είχαν περιέλθει στην ιδιοκτησία των Μειονοτικών Ιδρυμάτων την περίοδο 1936-1974 με το σκεπτικό ότι τα μέλη των Μειονοτήτων αν και πολίτες της χώρας θεωρούνται επίσης και ξένοι.
Η παρούσα Κυβέρνηση της Τουρκίας (2003-2012) επέτρεψε την διενέργεια εκλογών και επέστρεψε μόλις το 16% των ακινήτων που είχαν κατασχεθεί. Η πλέον σοβαρή παραβίαση είναι στην περίπτωση του Ελληνορθόδοξου Μείζονος Ιδρύματος Βαλουκλί που περιλαμβάνει Νοσοκομείο και Οίκο Ευγηρίας στο οποίο παραμένει μια διορισμένη διοίκηση από το Κράτος της Τουρκίας από το έτος 1991. Ενώ η διορισμένη διοίκηση του Βαλουκλί αρνείται να διενεργήσει εκλογές η Γενική Διεύθυνση Ευαγών Ιδρυμάτων που έχει την ευθύνη της εποπτείας των μειονοτικών ιδρυμάτων παραμένει αδρανής ενόψει της παρανομίας αυτής. Επιπλέον σε αυτά τον Ιανουάριο του 2013, η Γενική Διεύθυνση Ευαγών Ιδρυμάτων κατήργησε τον Κανονισμό Εκλογών για τα Μειονοτικά Ιδρύματα χωρίς να αφήσει σε ισχύ τον παλαιό και να καθορίσει πότε θα εκδοθεί ο καινούργιος. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να διενεργηθούν για άγνωστο διάστημα εκλογές στα Μειονοτικά Ευαγή Ιδρύματα.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα σχετίζονται άμεσα με την μη-αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας των μη-Μουσουλμανικών μειονοτήτων και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε θέματα θρησκευτικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων. Επί του θέματος αυτού καλείται η Κυβέρνηση της Τουρκίας : (α) να προβεί στην έκδοση άμεσα του νέου Εκλογικού Κανονισμού για τα μειονοτικά ευαγή ιδρύματα και (β) να επιτραπεί ο συντονισμός μεταξύ των ευαγών ιδρυμάτων της ίδιας Μειονότητας και (γ) να επιστρέψει στους νόμιμους κατόχους τα ακίνητα που είχαν κατασχεθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.