Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009

ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΝΕΑ ΕΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΓΑΛΑΤΑ

Με την ψήφο 117 ομογενών εκλέχτηκε η νέα εφορία της Σχολής Γαλατά, την 7η Νοεμβρίου 2009. Ο αριθμός των ψηφισάντων αν και μικρότερος από προηγούμενες εκλογές εφοροεπιτροπών θα πρέπει να συνυπολογιστεί τόσο η απουσία άμιλας λόγω του μικρού αριθμού των υποψηφίων, όσο και το γεγονός ότι δεν συγκαταλέγεται στα ιδρύματα με μεγάλο "ειδικό βάρος".
Η Σχολή του Γαλατά, εδώ και αρκετά χρόνια δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης μαθητών. Το τμήμα Νηπιαγωγείου σταμάτησε να λειτουργεί πέρσι. Για την διακοπή της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, ο κ. Δημήτριος Φραγκόπουλος στην ομιλία του στις 1 Νοεμβρίου, κατά την παρουσίαση των Πρακτικών του Συνεδρίου "Συνάντηση στην Πόλη, Παρόν και Μέλλον" είχε πει "...Είχαμε το Νηπιαγωγείο του Γαλατά, που από έλλειψη νηπιαγωγού υπολειτουργούσε, δίχως ουσιαστικό αποτέλεσμα, και αντί να μεριμνήσουμε για την αναβάθμιση της λειτουργίας του, προτιμήσαμε να κλείσει... ".
Πράγματι στο Νηπιαγωγείο του Γαλατά είχαν επενδυθεί πολλές ελπίδες, κυρίως για την προσχολική γλωσσική προετοιμασία των μικρών Αντιοχειτών, όμως δεν μπόρεσε να παίξει αυτό το ρόλο.
Το ίδρυμα εκτός από το προαναφερόμενο λειτουργικό πρόβλημα, αντιμετώπιζε και διοικητικό αφού ήταν από τα ελάχιστα που δεν είχαν κάνει εκλογές. Πρόεδρος της εφορίας ήταν ομογενής, ο οποίος προεδρεύει και σε άλλο κοινοτικό ίδρυμα, στο οποίο επίσης μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει εκλογές. Κύκλοι της ομογένειας αναρωτιούνται για την διφορούμενη και επιλεκτική στάση του μέχρι πρότινος προέδρου του Σχολείου Γαλατά, να κάνει εκλογές σε αυτό, όχι όμως στην κοινότητα που προεδρεύει.
Επίσης λόγω έλλειψης πληροφόρησης της Ομογένειας, υπάρχουν διάφορες φήμες ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων του ιδρύματος "Σχολή Γαλατά". Κι αυτό είναι ένα σημείο που θα πρέπει άμεσα να διευκρινήσει η νέα διοίκηση.
Περισσότερα για τα ομογενειακά ιδρύματα, σε επόμενες αναρτήσεις μας.