Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021

«ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΟΥΚ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ…»

 

Η εκλογή του Σεβ. Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ στην Γεροντική ιστορική μητρόπολη της Χαλκηδόνος, προκάλεσε πολλά σχόλια. Μεταξύ των σχολίων δεν έλειψαν και αυτά που προβλέπουν ότι ο Γέρων Χαλκηδόνος θα είναι ο επόμενος Πατριάρχης.

Μια προσεκτική ανάγνωση όσων είπε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, κατά την ανάγνωση του Μικρού και Μεγάλου Μηνύματος εκ μέρους του Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος, ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου και Ιεραρχών του Θρόνου, βοηθά στην κατανόηση της μέχρι σήμερα προσφοράς του κ. Εμμανουήλ.

Αναφερόμενος στην προσωπικότητα του ιεράρχου, είπε ο Παναγιώτατος:

«…Αύτη προς ημάς προσωπικώς συμπεριεφέρθη αείποτε όλως αδελφικώς, ως πραγματικός συγκυρηναίος εις την άρσιν του σταυρού της πρωθιεραρχικής διακονίας, ουδέποτε αρνηθείς υπηρεσίαν οσάκις εζητήθη τι παρ' αυτής, πολλάκις δε και με ιδίαν αυτής πρωτοβουλίαν εβοήθησε και προέβαλεν ημάς και την ταπεινήν ημών διακονίαν εις ακαδημαϊκούς κύκλους και διαθρησκειακάς επαφάς. Πολλαί επίσημοι επισκέψεις και αποδημίαι της ημετέρας Μετριότητος εις το εξωτερικόν οφείλονται εις την υμετέραν πρότασιν ή μεσολάβησιν. Ταύτα πάντα προέβαλον αναμφηρίστως και την πρωτόθρονον ημών Εκκλησίαν, την οποίαν έχομεν την από Θεού ευλογίαν να διακονώμεν επί τρεις συναπτάς δεκαετίας ως Προκαθήμενος αυτής...»


Από το παραπάνω απόσπασμα του Πατριαρχικού λόγου, σκιαγραφείται η πολυεπίπεδη δραστηριότητα του κ. Εμμανουήλ, στο πλευρό του Παναγιώτατου και προς ουσιαστική στήριξη του βαρύτατου έργου του.

Χαρακτηριστικό είναι το σημείο της ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχου, από την ανάγνωση του οποίου διαφαίνεται ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο νεοεκλογείς Μητροπολίτης, πλέον από την θέση του Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο νυν Πατριάρχης, ως Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος και διευθυντής του Πατριαρχικού γραφείου, ήταν ο ιεράρχης που στήριξε εμπράκτως τα μέγιστα το έργο του αοίδημου Πατριάρχου Δημητρίου. Να ευχηθούμε ο κ. Εμμανουήλ να ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες του Παναγιώτατου.

Είπε ο Οικ. Πατριάρχης:

«…Ιερώτατε και πολυφίλητε αδελφέ και συνοδοιπόρε και συναγωνιστά, όλα είναι ευοίωνα, όλοι ενταύθα σας αναμένομεν, όλοι οραματιζόμεθα ένα καλύτερο μέλλον με την πολύτιμον συμβολήν σας, με την εγνωσμένην εργατικότητα και τας πρωτοβούλους ενεργείας σας, με την υποστήριξιν του πολυσχιδούς Πατριαρχικού έργου, ιδιαιτέρως τώρα ότε το γήρας ουκ έρχεται μόνον διά τον ομιλούντα πρεσβύτερον αδελφόν σας…»

Η παραπάνω παράγραφος του Πατριαρχικού λόγου, που θέτει και την παράμετρο της ηλικίας, είναι εύγλωττη και δεν αφήνει αμφιβολία, ότι ο ιεράρχης για τον οποίο ο Παναγιώτατος είπε «Τώρα έρχεσθε εκ της Δύσεως εις την καθ' ημάς Ανατολήν», θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις περί του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

 

Γρηγόρης Κεσίσογλου

 

 

 

Η ΕΝΤΥΠΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

…Διαβάστε στην «Ανατολή» ειδήσεις, νέα, σχόλια, αναλύσεις για τον Ελληνισμό και τις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής, που δεν δημοσιεύονται αλλού.

Ετήσια συνδρομή για την Ελλάδα, 25 Ευρώ.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Σε όσους εγγραφούν συνδρομητές στην εφημερίδα «Ανατολή», για τα έτη 2021 – 2022, προσφέρουμε ΔΩΡΟ το βιβλίο μας «ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ. Ανθολόγιο Καππαδοκικής Πατριδογνωσίας» (αξίας 15 ευρώ).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: e-mail: anatoli-@otenet.gr

Επίσης μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία σας στον αυτόματο τηλεφωνητή: (0030) 210.95.14.225

 

 

Η «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ USA, CANADA, AUSTRALIA ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η εφημερίδα "Ανατολή" με τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τα επίκαιρα σχόλια της, φέρνει πιο κοντά τους Έλληνες όλου του κόσμου, στις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής.

Η ετήσια συνδρομή για όλες τις χώρες εκτός Ελλάδας, είναι 35 Ευρώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: anatoli-@otenet.gr