Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ

Σημαντική η εκλογή του Σεβ. Γαλλίας ως νέου Γέροντος Χαλκηδόνος

 

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κήρυξε έκπτωτο τον Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιο, χρησιμοποιώντας πρωτοφανή σκληρή γλώσσα για τα παραπτώματα του ιεράρχη.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου αναφέρεται σε βαρείς κατηγορίες, όπως «σωρεία αντικανονικών πράξεων», σε «απείθεια και ασέβεια … προς το πρόσωπον του Παναγιωτάτου … και τον θεσμόν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου».

Περί των κατηγοριών αυτών μέχρι στιγμής δεν έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες, αν και ήδη δημοσιεύτηκαν ορισμένα σχόλια και πληροφορίες (βλ. σχετικά https://www.exapsalmos.gr/2021/02/16/ti-simainei-i-eklogi-metathesi-tou-apo-gallias-emmanouil-se-geronta-chalkidonos/ )

Αυτό που μπορούμε να επισημάνουμε είναι η ανεξήγητη στάση του ιεράρχου έναντι λαϊκών, στην οποία είχαμε αναφερθεί από τις στήλες της «Ανατολής». Επρόκειτο για πράξεις που εξέθεταν τον Σεβ. κ. Αθανάσιο έναντι του ποιμνίου, με στοχοποίηση ομογενών ακόμη και μέσω επιστολών προς τρίτους. Επίσης παρέμεναν ανεξήγητοι οι λόγοι για την αφαίρεση οφφικίων της Μητρόπολης, τις οποίες είχε απονείμει ο ίδιος προς ομογενείς της επαρχίας του.

Βέβαια οι λόγοι της καθαίρεσης του κ. Αθανασίου είναι διαφορετικοί από τις προαναφερόμενες συμπεριφορές του, όπως αφήνει να εννοηθεί η διατύπωση της ανακοίνωσης της Ιεράς Συνόδου και σχετίζονται με κινήσεις ή λόγια του ιεράρχη κατά του Παναγιώτατου.

Παρά ταύτα δεν προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα, η παύση με αυτό τον τρόπο ενός Κωνσταντινουπολίτη ιεράρχη, ο οποίος επί πολλά χρόνια διακονεί την Μητέρα Εκκλησία.

Σχόλια προκάλεσε και η επιλογή στην θέση του παυθέντος Μητροπολίτη, του μέχρι τούδε Σεβ. Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ. Μιας προσωπικότητας με σημαντική παρουσία, κυρίως στην εκπροσώπηση της Μητέρας Εκκλησίας προς τρίτους φορείς και η οποία ως φαίνεται θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα εκκλησιαστικά θέματα. Να σημειωθεί ότι ο ιεράρχης που ποιμάνει την Γεροντική Μητρόπολη της Χαλκηδόνος, σύμφωνα με την τάξη του Οικουμενικού Θρόνου, κατέχει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία εκλογής του νέου Πατριάρχη.

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, έχει το χάρισμα να λαμβάνει σοφές αποφάσεις. Αναμφίβολα αυτό ισχύει και για τις προτάσεις και θέσεις του αναφορικά με τις τελευταίες αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου.

Παρακάτω δημοσιεύουμε την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου.

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος

Συνῆλθε σήμερον, Τρίτην, 16ην Φεβρουαρίου 2021, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, πρώτην ἡμέραν τῶν ἐργασιῶν της τοῦ μηνός Φεβρουαρίου.

Κατ᾿ αὐτήν:

1) Τό ἱερόν σῶμα, ἀκοῦσαν καί συνεκτιμῆσαν ὄγκον ἀποδεικτικοῦ ὑλικοῦ μετά σωρείας ἀντικανονικῶν πράξεων, ὡς καί τήν ἐπιδειχθεῖσαν ἀπείθειαν καί ἀσέβειαν τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου πρός τό πρόσωπον τοῦ Παναγιωτάτου Προκαθημένου καί πρός τόν θεσμόν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκήρυξεν αὐτόν ἔκπτωτον τοῦ θρόνου τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ καί κατέταξεν αὐτόν μεταξύ τῶν σχολαζόντων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου ὡς Μητροπολίτην πρώην Χαλκηδόνος.

            2) Εἰς τήν οὑτωσί κενωθεῖσαν Γεροντικήν Μητρόπολιν ἐξελέγη ὁ Σεβ. Μητρο-πολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, εἰς δέ τήν χηρεύσασαν Ἱεράν Μητρόπολιν Γαλλίας ἐτοποθετήθη προσωρινῶς καί μέχρι τῆς πληρώσεως αὐτῆς ὡς Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὁ ἐν αὐτῇ διακονῶν ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος Θεοφιλέστατος Ρηγίου κ. Εἰρηναῖος.

            3) Εἰσηγήσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐξελέγη Μητροπολίτης Κρήνης καί διωρίσθη ὡς Πατριαρχικός Ἔξαρχος ἐπί κεφαλῆς τῆς νεοσυστάτου Ἐξαρχίας Μελίτης (Μάλτας). Οὗτος ἐτέλεσεν αὐθημερόν τό Μικρόν καί τό Μέγα Μήνυμα καί τήν Εὐχαριστίαν,  καθώς συνέπεσε νά παρεπιδημῇ ἐν Φαναρίῳ.

            4) Κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Νικήτα, ἐξελέγησαν δύο Βοηθοί παρ᾿ αὐτῷ Ἐπίσκοποι καί δή:

            α) ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ραφαήλ Παβούρης (ἐκ Λέσβου) ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἰλίου, καί

            β) ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰάκωβος Σάββα (ἐκ Κύπρου) ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Κλαυδιουπόλεως.

            Ἅπασαι αἱ ὡς ἄνω ἐκλογαί ἐγένοντο ὁμοφώνως καί παμψηφεί.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

 

 

Η ΕΝΤΥΠΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

…Διαβάστε στην «Ανατολή» ειδήσεις, νέα, σχόλια, αναλύσεις για τον Ελληνισμό και τις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής, που δεν δημοσιεύονται αλλού.

Ετήσια συνδρομή για την Ελλάδα, 25 Ευρώ.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Σε όσους εγγραφούν συνδρομητές στην εφημερίδα «Ανατολή», για τα έτη 2021 – 2022, προσφέρουμε ΔΩΡΟ το βιβλίο μας «ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ. Ανθολόγιο Καππαδοκικής Πατριδογνωσίας» (αξίας 15 ευρώ).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: e-mail: anatoli-@otenet.gr

Επίσης μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία σας στον αυτόματο τηλεφωνητή: (0030) 210.95.14.225

 

 

Η «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ USA, CANADA, AUSTRALIA ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η εφημερίδα "Ανατολή" με τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τα επίκαιρα σχόλια της, φέρνει πιο κοντά τους Έλληνες όλου του κόσμου, στις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής.

Η ετήσια συνδρομή για όλες τις χώρες εκτός Ελλάδας, είναι 35 Ευρώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: anatoli-@otenet.gr