Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ Ο ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Μετά τη χθεσινή ανάρτηση μας για την Συνάντηση Κοινοτήτων που συγκαλεί ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ), την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, για να συζητηθεί το θέμα της κοινοτικής ακίνητης περιουσίας, από κύκλους του Συνδέσμου πληροφορηθήκαμε τα εξής.
Η Συνάντηση αυτή έχει προκαταρτικό χαρακτήρα, για να συζητηθεί ένα σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του εποπτικού μηχανισμού, επί της κοινοτικής ακίνητης περιουσίας. Αργότερα, εντός Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του ΣΥΡΚΙ, όπου θα αποφασισθεί η δημιουργία του εποπτικού μηχανισμού και ο κανονισμός λειτουργίας του. Επομένως, δεν υπήρξε κάποιος αποκλεισμός ή εξαίρεση κοινοτήτων σε αυτή τη Συνάντηση, παρά μόνο πρόσκληση προς συγκεκριμένες επιτροπές κοινοτήτων, για να εκφράσουν την γνώμη τους για το παραπάνω θέμα.
Εκτιμούμε ότι οι διευκρινήσεις αυτές, αποκαθιστούν τον χαρακτήρα της Συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου.

Όμως για να μην μείνουμε μόνο στο τυπικό κομμάτι της σύγκλησης μιας Συνάντησης, κι επειδή προβλέπουμε το επόμενο διάστημα να γίνεται περισσότερο λόγος για τον εποπτικό μηχανισμό της κοινοτικής ακίνητης περιουσίας, θα εκθέσουμε ορισμένους προβληματισμούς που ήδη συζητούνται σε κύκλους ομογενών Πολιτών.
- Η δημιουργία ενός (συμβουλευτικού χαρακτήρα) εποπτικού μηχανισμού, για την καλύτερη διαχείριση της κοινοτικής περιουσίας, είναι αναγκαία για να αποφευχθούν στο μέλλον περιπτώσεις που θα χαρακτηρίζονταν ως «κακοδιαχείριση» της περιουσίας αυτής.

- Άλλωστε οι εξελίξεις των πρόσφατων ετών στην αγορά ακινήτων της Τουρκίας, με την είσοδο σε αυτή μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, που τις περισσότερες φορές έχουν και «πολιτικές» προεκτάσεις, καθιστούν περισσότερο αναγκαία την συνεργασία, τον συντονισμό και την συνεννόηση μεταξύ των ομογενειακών βακουφίων που διαθέτουν ακίνητη περιουσία. Μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι της αγοράς και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες.

- Όμως για να είναι αποτελεσματικός αυτός ο εποπτικός μηχανισμός, θα πρέπει να υιοθετηθεί αν όχι από το σύνολο, τουλάχιστον από την μεγαλύτερη μερίδα των κοινοτήτων / ευαγών ιδρυμάτων (βακουφίων) της Πολίτικης ομογένειας.

- Μόνο αν οι επιτροπές των βακουφίων, δεσμευτούν ότι θα λαμβάνουν υπόψιν τις γνωματεύσεις του εποπτικού μηχανισμού και δεν θα ενεργούν ερήμην αυτού, θα μπορέσει αυτός να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

- Επειδή ήδη ακούγονται φωνές που αμφισβητούν την αναγκαιότητα ενός τέτοιου μηχανισμού, όσοι έχουν διαφορετικές απόψεις να τις εκφράσουν, μαζί με τα επιχειρήματα τους, για να γίνει ουσιαστικός διάλογος. Ούτως ώστε να απαντηθούν οι ανησυχίες και οι επιφυλάξεις. Εκτός και αν αυτές είναι προσχηματικές για να καλύψουν άλλες σκοπιμότητες. Όμως κι αυτό θα φανεί μέσα από τον διάλογο.

Το νομικό πλαίσιο περί την λειτουργία των μειονοτικών βακουφίων, ευνοεί την πολιτική «διαίρει και βασίλευε». Γι' αυτό οι ομογενείς που έχουν επωμιστεί το φορτίο της διαχείρισης των ευαγών ιδρυμάτων μας, θα πρέπει να εντείνουν την θέληση τους για συνεννόηση και συνεργασία, με το πνεύμα «η Ρωμηοσύνη της Πόλης είναι ενιαία».

Γρηγόρης Κεσίσογλου


…Ειδήσεις, νέα, σχόλια, αναλύσεις για τον Ελληνισμό και τις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής, που δεν δημοσιεύονται αλλού.
Ετήσια συνδρομή για την Ελλάδα, 20 Ευρώ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: e-mail: anatoli@hol.gr
Επίσης μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία σας στον αυτόματο τηλεφωνητή: (0030) 210.95.14.225
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για όσους εγγραφούν τώρα συνδρομητές, η συνδρομή των 20 Ευρώ, θα καλύπτει την περίοδο μέχρι τέλους του 2018.

Η «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ USA, CANADA, AUSTRALIA ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η εφημερίδα "Ανατολή" με τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τα επίκαιρα σχόλια της, φέρνει πιο κοντά τους Έλληνες όλου του κόσμου, στις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής.
Η ετήσια συνδρομή για όλες τις χώρες εκτός Ελλάδας, είναι 35 Ευρώ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: anatoli@hol.gr