Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών με οδύνη πληροφορήθηκε την πρόωρη απώλεια του αγαπητού συμπολίτη μας

Μηνά Τσιτσάκου
Προέδρου της Αδελφότητας Μεγάλου Ρεύματος « Ο Ταξιάρχης», τέως Αντιπροέδρου και  Γενικού Γραμματέα της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

Κατόπιν τούτου συνήλθε εκτάκτως  και αποφάσισε όπως:
- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του
- Να προβεί σε Δωρεά στην μνήμη του, στο εξαγγελθέν προσφάτως πρόγραμμα αρωγής της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
- Να δημοσιευθεί το παρόν στον τύπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών