Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΕΙΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΨΗΦΙΣΜΑΨΗΦΙΣΜΑ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΑΘΗΝΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ζωγραφειωτών Ελλάδος (Σ.Ε.Ζ.) εκφράζει οδύνη, λύπη και κατάπληξη για την πρόωρη αναχώρηση του συμπολίτη μας, αδάμαστου
συνοδοιπόρου στην ανατροπή των διαχρονικών αδικιών που υπέστησαν οι Πολίτες.

Ως ελάχιστη έκφραση του κενού που μας αφήνει ο
ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ
- Θα παραστούμε στην εξώδιο ακολουθία στο Μέγα Ρεύμα της
Κωνσταντινούπολης
- Θα αφιερώσουμε την προγραμματισμένη παρουσίαση του βιβλίου του
Α.Μασσαβέτα στην μνήμη του
- Θα προβούμε σε δωρεά στο φιλανθρωπικό πρόγραμμα της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
- Θα δημοσιοποιήσουμε τις εναποθέσεις μας στην μνήμη του εκλιπόντος
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ζ
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Θ. Κόλμαν