Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
 Ψήφισμα
(9 Φεβρουαρίου 2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων εκ Κωνσταντινουπόλεως στην Ελβετία επληροφορήθει με μεγάλη λύπη την πρόωρη απώλεια του εκλεκτού Συμπολίτη μας
Μηνά Τσιτσάκου
Γενικού Γραμματέα της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. και Προέδρου της Αδελφότητας Μεγάλου Ρεύματος Αθηνών 
και αποφασίζουμε τα ακόλουθα: 
1) Να προβούμε σε δωρεάν στην μνήμη του εκλιπόντος υπέρ του Κοσμέτειου Ιδρύματος.
2) Να δημοσιευτεί το παρόν στον τύπο.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων εκ Κωνσταντινουπόλεως στην Ελβετία.