Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΣΙΤΣΑΚΟΥΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
 (Οι.Ομ.Κω)

Ψήφισμα
(8 Φεβρουαρίου 2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω. έχοντας ενημερωθεί με μεγάλη οδύνη  την πρόωρη εκδημία του εξαίρετου ανθρώπου, φιλάνθρωπου και  λίαν αγαπητού 

ΜΗΝΑ ΤΣΙΤΣΑΚΟΥ

Γενικού  Γραμματέα και για πολλά χρόνια Αντιπροέδρου της Οι.Ομ.Κω. - Προέδρου της Αδελφότητας Μεγάλου Ρεύματος «Ο Ταξιάρχης» Αθηνών

τις πρωινές ώρες σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2014, συνήλθε έκτακτα και αποφάσισε τα ακόλουθα:
1)    Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δ.Σ.  στην εξόδιο ακολουθία που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη.
2)    Να συλλυπηθεί και να  συμπαρασταθεί παντοιοτρόπως στην Οικογένεια του εκλιπόντος.
3)    Να αφιερώσει το εξαγγελθέν προσφάτως πρόγραμμα φιλανθρωπικής αρωγής της Οι.Ομ.Κω. στην μνήμη του.
4)    Να προβεί σε ειδική έκδοση στην μνήμη του Μηνά Τσιτσάκου.
5)    Να δημοσιευθεί το παρόν στον τύπο.

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.