Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών και ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμεϊκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων, διοργανώνουν εκδήλωση στην Πόλη, κατά την οποία η Ομάδα Νέων Εθελοντών Παιδούπολης της Οι.Ομ.Κω. θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, που αφορά την κατασκηνωτική περίοδο του περασμένου καλοκαιριού και τις μελλοντικές κατασκηνωτικές περιόδους.