Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΛΑΚΗ ΒΙΓΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΑΚΟΥΦΙΩΝ

Ο κ. Λάκης (Παντελής) Βίγκας στις 25 Δεκεμβρίου 2011, επανεκλέχτηκε στο Ανώτατο Συμβούλιο της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων, ως εκπρόσωπος των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων.

Η επανεκλογή του κ. Βίγκα με περισσότερες ψήφους απ' ότι πριν τέσσερα χρόνια, επιβεβαιώνει την κοινή διαπίστωση για την επιτυχημένη θητεία του, προς όφελος των μη μουσουλμανικών κοινοτικών βακουφίων. Πιο πρόσφατη επιτυχία του, η αναγνώριση του Κεντρικού Παρθεναγωγείου (κι ενός άλλου που ανήκει στην Εβραϊκή κοινότητα) ως ανεξάρτητων βακουφίων.
Ευχόμαστε την συνέχιση της επιτυχούς πορείας του, εκ της θέσεως του εκλεγμένου Συμβούλου των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, για τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους και αποκατάσταση των αδικιών του παρελθόντος.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΩΜΕΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΛΑΚΗ ΒΙΓΓΑ