Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣύνδεσμος τῶν ἐν Ἑλλάδι Ζωγραφειωτῶν (Σ.Ε.Ζ.) καὶ τὸ Σωματεῖον Ἑλλήνων Ὑπηκόων Ἀπελαθέντων Ἐκ Τουρκίας εἰς σύμπραξιν μὲ τὸ Ζωγράφειον Λύκειον Κωνσταντινουπόλεως καὶ μὲ τὰς εὐλογίας τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, θὰ τελέσουν, τὴν 20ὴν Νοεμβρίου 2017, κατὰ τὰς 18.00
καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, πνευματικὸν μνημόσυνον, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τριαντακονταετίας ἀπὸ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα, εἰς τὴν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως «Δημήτριος Φραγκόπουλος».

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως, θὰ ψάλουν ἐκ περιτροπῆς οἱ ἐκ Κωνσταντινουπόλεως πρωτοψάλται:
- Γρηγόριος Νταραβάνογλου, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Μ.τ.Χ.Ε.,
- Φώτιος Γιαννακάκης, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως,
- Μηνάογλου Χρῆστος, Πρωτοψάλτης-Καθηγητὴς ΒυζαντινῆςΜουσικῆς.

Ὁμιλητὴς - εἰσηγητὴς: Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Ἄρχων Ἱερομνήμων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας - Πρόεδρος Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπολεως.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐκδηλώσεως, θὰ ἀκολουθήσῃ δεξίωσις.…Ειδήσεις, νέα, σχόλια, αναλύσεις για τον Ελληνισμό και τις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής, που δεν δημοσιεύονται αλλού.
Ετήσια συνδρομή για την Ελλάδα, 20 Ευρώ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: e-mail: anatoli@hol.gr
Επίσης μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία σας στον αυτόματο τηλεφωνητή: (0030) 210.95.14.225
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για όσους εγγραφούν τώρα συνδρομητές, η συνδρομή των 20 Ευρώ, θα καλύπτει την περίοδο μέχρι τέλους του 2018.

Η «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ USA, CANADA, AUSTRALIA ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η εφημερίδα "Ανατολή" με τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τα επίκαιρα σχόλια της, φέρνει πιο κοντά τους Έλληνες όλου του κόσμου, στις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής.
Η ετήσια συνδρομή για όλες τις χώρες εκτός Ελλάδας, είναι 35 Ευρώ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: anatoli@hol.gr