Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ KOC ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣΠρος: τις Φοιτήτριες και τους Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Ελλάδα ή την Πόλη που έχουν συνεργασία με την Οι.Ομ.Κω.   

Θέμα : Θέσεις Θερινής Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο KOC της Κωνσταντινούπολη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σας γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Koc έχει την δυνατότητα να δεχθεί 5 φοιτήτριες/τες τους θερινούς μήνες σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με την Οι.Ομ.Κω.

Οι θέσεις αυτές θα διατεθούν σε φοιτήτριες/τες  με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή ή έχουν συνεργαστεί με την Οι.Ομ.Κω. από την Ελλάδα ή την Πόλη. 
Η θεματολογία των προσφερόμενων θέσεων δίνεται στην ιστοσελίδα: http://vprd.ku.edu.tr/kusrp/2015-projects
Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα: http://vprd.ku.edu.tr/kusrp/application
Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την 25η Μαρτίου 2015. Παρακαλώ κοινοποιήστε την υποβολή της αίτησης σας στο email: nikolaos.uzunoglu@gmail.com
Μία από τις συστατικές επιστολές που απαιτείται θα δοθεί από τον υποφαινόμενο εφόσον έχει υπάρξει στο παρελθόν συνεργασία με την Οι.Ομ.Κω. (π.χ. υποψηφιότητα στα Προγράμματα Υποτροφιών ή έχουν προσφέρει εθελοντική εργασία προς την Οι,Ομ,Κω.).
Παρακαλούμε ενημερώστε για πιθανό ενδιαφέρον σας και αν χρειαστείτε οποιαδήποτε πληροφορία στείλτε απαντητικό μήνυμα στο nikolaos.uzunoglu@gmail.com 

Με εκτίμηση
Νίκος Ουζούνογλου