Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.60 Year after the Istanbul 6-7 September 1955 Pogrom the worst one in the Post-War European History the Greekorthodox Community is waiting Remedy Measures
 

Παρακάτω δημοσιεύουμε το πλήρες κείμενο που παρουσίασε η Πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας κα Ντομινίκ Μοραμπιτώ ως εκπρόσωπος της Οι.Ομ.Κω. στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων Ανθρώπου του Ο.Η.Ε. στην Γενεύη την 20/3/2015.

ECUMENICAL FEDERATION OF CONSTANTINOPOLITANS
ECOSOC Member NGO
Human Rights Council—28th session
Geneva 2-27 March 2014

60 Year after the Istanbul 6-7 September 1955 Pogrom the worst one in the Post-War European History the Greekorthodox Community is waiting Remedy Measures

This year marks the 60’th anniversary of the Pogrom against the Greekorthodox Community of Istanbul occurred on the night of 6-7 September 1955 during which all the Orthodox Churches and Cemeteries were fully destroyed, thousands of homes, shops, factories and schools were destroyed by 100.000 attackers which were acting under a coordination and operating with 50 men groups. The number of death of the member of the Greekorthodox community was 16 and the number of woman raped exceeds 300. The Pogrom was triggered after a provocative act on 5 September 1955 by placing a bomb at the home of the founder of Republic of Turkey M.K. Ataturk in Thessaloniki Greece by agents of the secret services of Turkey as was proved latter following their capture.
As a result of the Pogrom the expatriation of the 100.000 member Community accelerated and following the deportations of 1964 presently the Greekorthodox Community is living under expatriate conditions up to 98% since the population living in Istanbul is approximately 2.500. Only limited compensation (approximately 10%) of the material damages has been done after the Pogrom by the Government of Turkey. On 11 February 2015 the Prime Minister of Turkey Prof. Ahmet Davutoğlu characterized the events of 6-7 September 1955 as the “Dark Event” in the Country History which should not be forgotten.
Despite the pass of 60 years still the real perpetrators planning this Pogrom has been not disclosed while the trial carried out by an extraordinary court after the Coup d’état of 27 May 1960 is considered by legal experts lacking of impatience and objectivity. Therefore the need of a just trial to disclose the real perpetrators planning and coordinating this act of Pogrom is important for the Justice system of the Republic of Turkey.
During the last 4 years the Ecumenical Federation of Constantinopolitans representing the expatriated Greekorthodox community of Istanbul presently living in various countries of Europe, America and Australia has carried out discussions with the present Government of Republic of Turkey on the level of Prime Minister. Ec.Fe.Con has suggested specific measures to the Government of Turkey to take urgent measures for the survival of the Greekorthodox Community of Istanbul presently living in their homeland Istanbul.