Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.


ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΗΤΕΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ανακοίνωση
Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
21 Ιανουαρίου 2014

Οι εκλεγέντες από την Γενική Συνέλευση της 18/1/2014 συνήλθαν και συγκροτήθηκαν σήμερα σε σώμα με την εφαρμογή των προβλεπομένων από το Καταστατικό της Οι.Ομ.Κω.

Η σύνθεση των μελών του Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Νικόλαος Ουζούνογλου
Γενικός Γραμματέας: Μηνάς Τσιτσάκος
Αντιπρόεδρος Α’: Μιχαήλ Μαυρόπουλος
Αντιπρόεδρος Β’: Νικόλαος Αναγνωστόπουλος
Ειδικός Γραμματέας: Χρήστος Βρεττόπουλος
Ταμίας: Αντώνιος Θήριος
Αναπληρωτής Ταμίας: Σταμάτιος Νικόλαος Κίσσας
Μέλος: Ελισάβετ Φερεκύδου
Μέλος: Ευάγγελος Μιχαηλίδης
Μέλος: Ιωσήφ Κωνσταντινίδης
Μέλος: Νικόλαος Ζαχαριάδης
Μέλος: Γρηγόριος Κεσίσογλου
Μέλος: Γεώργιος Κιοσέογλου
Μέλος: Άννα Κορδομενίδου-Γραμματοπούλου
Μέλος: Δημήτριος Φραντζής