Σάββατο 29 Ιουνίου 2013

ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΧΩΡΙΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

http://www.amen.gr_Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ