Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΕΣΤΙΔΗ


Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών αφού ενημερώθηκε για τον εκδημία του συμπολίτη μας:
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝΕΣΤΙΔΗ

Ιδρυτή και εμψυχωτή της επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής, που προσέφερε για πολλά έτη κόπο και μόχθο για την μελέτη του πολιτισμού του Ελληνισμού της Ανατολής, συνήλθε σήμερα 17/6/2013 και σε ένδειξη τιμής προς τον εκλιπόντα αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του προς τους οικείους του.
2. Να παραστεί με αντιπροσωπεία του στην νεκρώσιμη ακολουθία.
3. Αντί στεφάνου να δωρίσει το συνολικό ποσό των 150 Ευρώ στην μνήμη του εκλιπόντα υπέρ της «Εστίας Κωνσταντινουπόλεως» και του «Οίκου του Κωνσταντινουπολίτη».
4. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο.
Για το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω
Νικόλαος Ουζούνογλου
Πρόεδρος
Μιχαήλ Μαυρόπουλος
Γενικός Γραμματέας