Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΩΜΕΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ενημερωθήκαμε από τον Τύπο (εφημερίδα Star, 04/06/2013) ότι στο πλαίσιο της επιχειρούμενης ανάπλασης της πλατείας Ταξίμ σκοπεύεται και η απαλλοτρίωση και κατεδάφιση των καταστημάτων που βρίσκονται γύρω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας και ότι το Ίδρυμα των Νοσοκομείων Βαλουκλή, στο οποίο τα καταστήματα ανήκουν, συμφωνεί με το σχέδιο αυτό. 

Φρονούμε ότι για να θεωρηθεί από την Ομογένεια νομότυπη και να είναι νόμιμη οποιαδήποτε απόφαση και δη μία τόσο καθοριστική για το μέλλον του Ρωμαίκου Νοσοκομείου, θα έπρεπε το Ίδρυμα να έχει προβεί στην διεξαγωγή εκλογών τις οποίες δεν έχει κάνει εδώ και 22 χρόνια. Κάτι που επανειλημμένως έχει ζητήσει η Ομογένεια για το μείζον αυτό Ίδρυμά της, τόσο με δημόσιες εκκλήσεις της αλλά και με την κατάθεση σχετικού αιτήματος στην Διεύθυνση Βακουφίων της Πόλης τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η Ομογένεια απαιτεί, όπως το δικαιούται, οι συμφωνίες που αφορούν την ρωμαίικη περιούσια να γίνονται υπό συνθήκες πλήρους νομιμότητας, διαφάνειας και συναίνεσης. Διοικητικό Συμβούλιο