Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ! ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΒΑΛΟΥΚΛΗ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΓΕΝΗΣΜε μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε σε ιστότοπο τουρκικής μη κυβερνητικής οργάνωσης την είδηση ότι ο πρόεδρος του ιδρύματος των Νοσοκομείων Βαλουκλή κ. Δημήτρης Καραγιάννης παρέλαβε την τιμητική διάκριση που απονεμήθηκε στο Νοσοκομείο Βαλουκλή, από την εν λόγω οργάνωση.

Η έκπληξη μας προέρχεται από την αναφορά της είδησης ότι στην τελετή παραβρέθηκε «Το Επίτιμο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Βαλουκλή Ali Arslan»!
Μερικά από τα ερωτήματα που προκαλούνται είναι τα εξής:
- Πράγματι ο ονομαζόμενος κύριος έχει οριστεί «επίτιμο μέλος της Διοίκησης του Νοσοκομείου Βαλουκλή»;
- Εάν «ναι», ποιος τον όρισε, πότε και γιατί;
- Εάν «ναι», είναι ενήμερα τα άλλα μέλη της Διοίκησης, εκτός του προέδρου;
- Η Διοίκηση του ιδρύματος, που σε πρόσφατη δημόσια ανακοίνωση της διατείνεται ότι ‘διέπεται από τους θεσπισμένους κανόνες και νόμους της Τουρκικής Δημοκρατίας’, να δηλώσει σε ποιο σημείο του Νόμου περί Βακουφίων αναφέρεται ότι μπορεί να ορίζονται επίτιμα μέλη στις διοικήσεις των μειονοτικών βακουφίων; Και μάλιστα πρόσωπα που δεν προέρχονται από την μειονότητα.
- Μήπως έχουν οριστεί και άλλα ‘επίτιμα μέλη’ και δεν το γνωρίζουμε;

Τα ερωτήματα θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν. Όμως όσοι έχουν στοιχειώδη ‘ομογενειακή συνείδηση’ θα πρέπει να προβληματιστούν για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η είδηση, τι μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτή. Ελπίζουμε η Διοίκηση των Νοσοκομείων Βαλουκλή ν’ απαντήσει στο θέμα που ανακύπτει, όπως έσπευσε ν’ απαντήσει δημόσια στην πρόσφατη νομική ενέργεια της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών.

Γρηγόρης Κεσίσογλου