Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Η «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ – ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος στην ΙΜΒΡΟ όπου θα βρίσκεται ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης. Η «Ανατολή» θα είναι εκεί - Θεού θέλοντος - και θα καταγράψει το Θείον Πάθος και την πορεία του Παναγιώτατου στην γενέτειρα του, με τον συνεργάτη της Δημήτρη Τόλιο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2013 ΕΝ ΙΜΒΡΩ,

Μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν ἐνοριτῶν τῶν χωρίων τῆς νήσου Ἴμβρου, καί παντός φιλακολούθου Χριστιανοῦ, ὅτι, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἠγαθύνθη ὅπως διέλθῃ τάς κατανυκτικάς ἡμέρας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐν τῇ γενεθλίῳ νήσῳ Αὐτοῦ, ἵνα εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, χοροστατῶν καί λειτουργῶν κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 27 Ἀπριλίου 2013

Χοροστασία ἐν τῷ . Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου, ὥρα: 9-11.
Μέγας Ἑσπερινός. Χοροστασία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, ὥρα: 17:00.

Κυριακή τῶν Βαΐων, 28 Ἀπριλίου 2013

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, ὥρα: 9-11.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Χοροστασία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, ὥρα: 17:00.
 Μ. Δευτέρα, 29 Ἀπριλίου 2013
Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, ὥρα: 9-11.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Χοροστασία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος, ὥρα: 17:00.

Μ. Τρίτη, 30 Ἀπριλίου 2013

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, ὥρα: 9-11.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Χοροστασία ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, ὥρα: 17:00.

Μ. Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, ὥρα: 9-11.
Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου. Χοροστασία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, ὥρα: 16:00.

Μ. Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, ὥρα: 9-11.
Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, ὥρα: 9-11.
Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τῶν Παθῶν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, ὥρα: 17:00.

Μ. Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου, ὥρα: 10:00.
Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, ὥρα: 18:00.
Χοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος, ὥρα: 18:00.
Μ. Σάββατον, 4 Μαΐου 2013
Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, ὥρα: 9-11.
Θεία Λειτουργία τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, ὥρα: 23:00-02:00.
Θεία Λειτουργία τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, ὥρα: 23:00-02:00.
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, 5 Μαΐου 2013
Χοροστασία κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀναστάσεως (Δεύτερη Ἀνάσταση) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, ὥρα: 11:00.
Χοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀναστάσεως (Δεύτερη Ἀνάσταση) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, ὥρα: 16:00.
Χοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀναστάσεως (Δεύτερη Ἀνάσταση) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, ὥρα: 18:00.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου.