Τρίτη 16 Απριλίου 2013

«ΠΕΙΣΤΗΡΙΟ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΒΑΛΟΥΚΛΗ

Δημοσιεύουμε το απόκομμα από τον ομογενειακό τύπο του 2006. Πρόκειται για ανακοίνωση της Διοίκησης των Νοσοκομείων Βαλουκλή όπου ανακοινώνει την πρόθεση της να πραγματοποιήσει εκλογές τον Οκτώβριο του 2008. Διότι κατά την ερμηνεία του εκλογικού κανονισμού που έκανε η Διοίκηση, τότε έληγε η τετραετής θητεία της. 
Παρ’ ότι – όπως φαίνεται από το απόκομμα - η δέσμευση της Διοίκησης ότι θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο 2008 είναι σαφέστατη, στα χρόνια που πέρασαν δεν προχώρησε στην πραγματοποίηση τους.
Αυτό το στοιχείο, αποτελεί το «πειστήριο» της παραδοχής από την Διοίκηση ότι έχει λήξει η θητεία της (τουλάχιστον από το 2008) και ως εκ τούτου διατηρείται στην εξουσία του Ιδρύματος, κατά παράβαση του Νόμου περί Βακουφίων και του Εκλογικού Κανονισμού. 
Γι’ αυτό τα μέλη της Διοίκησης, υπό την προεδρία του κ. Δ. Καραγιάννη, χαρακτηρίζονται «σφετεριστές της Διοίκησης των Νοσοκομείων Βαλουκλή». Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες δύο διοικήσεις ομογενειακών βακουφίων, που αρνούνται να κάνουν εκλογές.
Η αθέτηση της υπόσχεσης για την πραγματοποίηση των εκλογών το 2008 και το μακρύ χρονικό διάστημα που ακολούθησε από τότε, χωρίς οποιαδήποτε δημόσια απολογία προς την Ομογένεια, για τους λόγους μη διεξαγωγής εκλογών, δείχνει την κακοπιστία αυτών των διοικήσεων.
Παρακάτω επαναδημοσιεύουμε ανακοίνωση του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμέϊκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων, που εκδόθηκε λίγες ώρες μετά την προσφυγή μελών του στην τοπική διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων (ΓΔΒ) με αίτημα τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογών στα επίμαχα βακούφια.
Η απάντηση της ΓΔΒ ήταν αυθαιρέτως ν’ ακυρώσει τον Εκλογικό Κανονισμό και να παγώσει τις εκλογές στα μη μουσουλμανικά βακούφια. 
Από την εξέλιξη της υπόθεσης του νέου Εκλογικού Κανονισμού (πότε θα εκδοθεί και τι θα προβλέπει;) θα φανεί ως πόσο η Τουρκία πορεύεται στον δρόμο του εκδημοκρατισμού ή συνεχίζει να  χειραγωγείται από το «βαθύ κράτος».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΚΙ 
«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κληρονομιά των προγόνων μας, με μοχλό το συλλογικό μας συμφέρον για χρηστή και διαφανή διαχείριση των κοινών μας υποθέσεων και κυρίως ως μέλη της Ρωμαίικης Κοινότητας και ως υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες αυτής της χώρας οι οποίοι σέβονται τους νόμους της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Iδρυμάτων, κατέθεσαν, χθες, 11 Οκτωβρίου 2012, αίτηση στο Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων στην Πόλη, για την υπόθεση των τριών μας ιδρυμάτων που δεν έχουν ακόμα προχωρήσει σε διεξαγωγή εκλογών για ανανέωση των διοικητικών τους σωμάτων, ήτοι το Νοσοκομείο Βαλουκλή, η Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων Βλάγκας και η Αγ. Κυριακή Κοντοσκαλίου.
Όπως όλη η ομογένεια γνωρίζει, ο εκλογικός κανονισμός του 2004, ο οποίος αντικαταστάθηκε έπειτα από τον Βακουφικό Νόμο του 2008, ορίζουν τη διεξαγωγή εκλογών ανά τέσσερα χρόνια για κάθε μειονοτικό ίδρυμα.
Με μεγάλη μας λύπη, όμως, διαπιστώνουμε ότι παρά τις δημόσιες εκκλήσεις της ομογένειας για άμεση προκήρυξη εκλογών στα εναπομείναντα 3 ιδρύματα μέσω:
1.  Επιστολής έκκλησης, δημοσιευμένη στον ομόγλωσσο τύπο, το έτος 2009, η οποία είχε υπογραφεί από 50 μέλη της κοινότητας μας,
2.  της δημόσιας επιστολής υποστήριξης από τους ομογενείς της διασποράς για το ίδιο θέμα, από τον Φεβρουάριο 2010, με 700 υπογραφές, και
3.  της επιστολής εκ μέρους του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Βαλουκλή, από τον Μάρτιο 2012, με την οποία συνιστούσαμε τη διεύρυνση των μελών της εφορείας από εφτά σε έντεκα με σκοπό την αρτιότερη διαχείριση του μεγαλύτερου ιδρύματος της κοινότητας καθώς και τη διεύρυνση της εκλογικής περιφέρειας σε όλο το νομό της Πόλης,
αλλά και παρά τη δημόσια  υπόσχεση, από 13 Οκτωβρίου 2006, των αναφερόμενων αυτών ιδρυμάτων μας για διεξαγωγή εκλογών μέχρι τον Σεπτέμβριο 2008, δεν έχει επέλθει καμιά εξέλιξη στο φλέγον αυτό ζήτημα που αφορά άμεσα όλη την ομογένεια.
Με την αίτησή μας αυτή, κάνουμε χρήση του έννομου δικαιώματός μας και ζητούμε βάσει του αρ.33 παρ.1 (a) του Κανονισμού του Βακουφικού Νόμου, τον διορισμό εκ μέρους της Διεύθυνσης Βακουφίων, μιας εφορευτικής επιτροπής απαρτιζόμενης από μέλη της κοινότητάς μας, η οποία θα κινήσει αμέσως τις διαδικασίες για άμεση εκτέλεση εκλογών σε διευρυμένη περιφέρεια στα ως άνω ιδρύματα, τα οποία από το 1991 δεν έχουν ανανεώσει με λαϊκή εντολή τα διοικητικά τους σώματα. (…)

Να σημειωθεί, τελειώνοντας, ότι από τον Σεπτέμβρη 2012 και έπειτα οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη ή διοικητική απόφαση  των εν ενεργεία Διοικητικών Σωμάτων των τριών αυτών ιδρυμάτων θεωρείται άκυρη, καθώς οι διοικήσεις αυτές θα θεωρηθούν έκπτωτες.»

ΑΚΥΡΕΣ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Κλείνοντας αυτό το άρθρο, θέλουμε να υπογραμμίσουμε την τελευταία παράγραφο της ανακοίνωσης, ότι «οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη ή διοικητική απόφαση  των εν ενεργεία Διοικητικών Σωμάτων των τριών αυτών ιδρυμάτων θεωρείται άκυρη».
Η συντεταγμένη Ομογένεια της Πόλης, δια του σημείου αυτού δηλώνει την θέση της ότι πλέον δεν αναγνωρίζει τις πράξεις και τις ενέργειες των έκπτωτων διοικήσεων. Ίσως αυτή η ανακοίνωση με αυτή την υπογράμμιση θα πρέπει να αποσταλεί και στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, για να την λάβουν σοβαρά υπόψη τους.
Οι ομογενείς μας, παρ’ ό,τι βρίσκονται «μέσα στο στόμα του λύκου», ενήργησαν τολμηρά καταθέτοντας το παραπάνω αίτημα προς την ΓΔΒ. Η στάση των τουρκικών αρχών – όπως προαναφέραμε - θα φανεί και θα κριθεί. Το ερώτημα είναι, εάν οι ομογενείς μας θα έχουν την υποστήριξη των κρατικών αρχών της Ελλάδας (βλέπε Υπ. Εξωτερικών). 
Για παράδειγμα οι αρμόδιες υπηρεσίες του ελληνικού Υπ.Εξ. θα δεχθούν ή θα αρνηθούν να επικυρώσουν συμβολαιογραφικές πράξεις (π.χ. εξουσιοδοτήσεις κ.λ.π.) των έκπτωτων διοικήσεων;
Οι αρμόδιοι ας λάβουν υπόψη τους το εξής: Μπορεί για τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ελληνικού Υπ.Εξ. το θέμα «Βαλουκλή» να είναι «αμελητέο», «πονοκέφαλος» ή και «ταμπού», όμως δεν ισχύει το ίδιο για εμάς τους Κωνσταντινουπολίτες που ενδιαφερόμαστε για το παρόν και το μέλλον της Κοινότητας μας στην Πόλη. Αυτή η υπόθεση δεν πρόκειται να «ξεχαστεί».

Γρηγόρης Κεσίσογλου
Η «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ USA, CANADA, AUSTRALIA ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η εφημερίδα «Ανατολή» με τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τα επίκαιρα σχόλια της, φέρνει πιο κοντά τους Έλληνες όλου του κόσμου, στις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής.
Η ετήσια συνδρομή για όλες τις χώρες εκτός Ελλάδας, είναι 35 Ευρώ.
ΤΩΡΑ "ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ 15 ΕΥΡΩ...
Μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία της διεύθυνσης σας στα e-mail:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ... ΣΤΗΝ «ΑΝΑΤΟΛΗ»
Γνωρίστε την εφημερίδα του Ελληνισμού της καθ’ ημάς Ανατολής.
ΤΩΡΑ "ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ" (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) ΜΕ 10 ΕΥΡΩ...
Μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία της διεύθυνσης σας στα e-mail:
Επίσης μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία σας στον αυτόματο τηλεφωνητή:
(0030) 210.95.14.225