Σάββατο 13 Απριλίου 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ «ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»

Η έκ­θε­ση του δια­γω­νι­σμού “Λό­για και Χρώ­μα­τα της Πό­λης” θα λά­βει χώ­ρα στο Πνευ­μα­τι­κό κέ­ντρο Κων­στα­ντι­νου­πο­λι­τών (Δη­μη­τρί­ου Σού­τσου 46 Α­θή­να. Στά­ση Με­τρό Α­μπε­λό­κη­πο) 

- Το Σάβ­βα­το 20 Α­πρι­λί­ου (12.00- 17.00) και
- Την Κυ­ρια­κή 21 Α­πρι­λί­ου (10.00 - 17.00)
Τα ε­γκαί­νια και οι τι­μη­τι­κές δια­κρί­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν το Σάβ­βα­το στις 12.00.

Η «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ USA, CANADA, AUSTRALIA ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η εφημερίδα «Ανατολή» με τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τα επίκαιρα σχόλια της, φέρνει πιο κοντά τους Έλληνες όλου του κόσμου, στις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής.
Η ετήσια συνδρομή για όλες τις χώρες εκτός Ελλάδας, είναι 35 Ευρώ.
ΤΩΡΑ "ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ 15 ΕΥΡΩ...
Μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία της διεύθυνσης σας στα e-mail:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ... ΣΤΗΝ «ΑΝΑΤΟΛΗ»
Γνωρίστε την εφημερίδα του Ελληνισμού της καθ’ ημάς Ανατολής.
ΤΩΡΑ "ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ" (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) ΜΕ 10 ΕΥΡΩ...
Μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία της διεύθυνσης σας στα e-mail:
Επίσης μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία σας στον αυτόματο τηλεφωνητή:
(0030) 210.95.14.225