Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

"ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ"

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ημερίδα με θέμα: «Αρμένιοι και Έλληνες: βίοι παράλληλοι στην ιστορία και τον πολιτισμό»
22 Νοεμβρίου 2010, Ώρα 18.30
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Σούτσου 46, Αμπελόκπηποι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- Χαιρετισμός από τον Ν. Ουζούνογλου εκ μέρους του Δ.Σ. του Νέου Κύκλου Κωνστατινουπολιτών.
- Προβολή ταινίας.
- Κεντρική ομιλία του εκπροσώπου της Αρμενικής Επιτροπής Ελλάδας κ. Αρά Μαγκογιάν, με θέμα: «Αρμένιοι και Έλληνες, βίοι παράλληλοι στην ιστορία».
- Εισήγηση από την μεταφράστρια κα Λιλί Βαρντανιάν, με θέμα: «Η ζωή και το έργο του Μινάς Τσεράζ (1852 – 1929)», Αρμένιοι διανοούμενου, συγγραφέα, μεταφραστή – επιζήσαντα της Αρμενικής Γενοκτονίας