Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΩΜΕΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΥΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Η Συνέλευση Εκπροσώπων (2η Συνάντηση Επιτρόπων) των Κοινοτήτων της Πόλης ανακοινώνει ότι κατά την συνάντηση που πραγματοποίησε σήμερα 6 Νοεμβρίου, στην αίθουσα του Αθλητικού Συλλόγου Πέρα, αποφάσισε ύστερα από διεξοδική συζήτηση την ίδρυση Συνδέσμου με την επωνυμία "Rum Cemaat Vakıflarını Destekleme Derneği" (Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμέικων Κοινοτικών Ευαγών Ιδρυμάτων - Βακουφίων).

Από τους παριστάμενους εκπροσώπους 50 Κοινοτήτων και Σχολικών Εφοριών ορίστηκε 10μελή ιδρυτική επιτροπή η οποία θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών του νέου Συνδέσμου.