Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

Η «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

Στην φωτογραφία ο Διευθυντής κ. Καραγιάννης και η Δάσκαλα κ. Νικολαϊδου μαζί με τους μαθητές τους στο δημοτικό σχολείο της Πριγκήπου

Επισκεφτήκαμε το Δημοτικό σχολείο της Πριγκήπου.
Πρόκειται για το τελευταίο σχολείο της Ομογένειας στην Πόλη, που λειτουργεί εκτός των ορίων της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.
Περισσότερα στο επόμενο τεύχος της «Ανατολής».