Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ημερίδα με την ευκαιρία των 150 ετών από την ίδρυση της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Πέρα, 1861 - 2011-10-06
Πόλη, Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011
Αίθουσα τελετών Αστικής Σχολής Γαλατά

Με την ευκαιρία της επετείου διοργανώνεται επιστημονική ημερίδα γύρω από την φιλανθρωπία στην Κωνσταντινούπολη.

Η σκέψη της διοργάνωσης της Ημερίδας εμπίπτει στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης που επιτελείται τα τελευταία χρόνια από την Κοινότητα ως ένα μικρό σύνολο που σέβεται και επιδιώκει να γνωρίσει καλλίτερα την κληρονομιά του και έχει στόχο, αφενός να αποτίσει φόρο τιμής στη σπουδαία δραστηριότητα των προηγούμενων γενιών και αφετέρου να διερευνήσει, μέσα από τη μελέτη της ιστορίας και των χαρακτηριστικών του περιεχομένου των φιλανθρωπικών θεσμών – μερικοί από τους οποίους λειτουργούν και σήμερα – τις δυνατότητες αξιοποίησης της κληρονομιάς αυτής σε σχέση με τις παρούσες ανάγκες και δυνατότητες.

Πρόγραμμα
Οι οργανωτές ετοιμάζοντας το πρόγραμμα, προσπαθήσαμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές διαστάσεις της φιλανθρωπίας, τόσο στην εμφάνιση μιας αστικής τάξης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, που τροφοδότησε τη φιλανθρωπία όσο και στο φαινόμενο της φτώχειας στον αστικό χώρο που δημιούργησε την ανάγκη για τη δραστηριότητα αυτή. Συμπεριλάβαμε επίσης ανακοινώσεις ειδικών στην Μουσουλμανική, Αρμενική και την Εβραϊκή φιανθρωπία.

Τη συμμετοχή τους ως ομιλητές έχουν επιβεβαιώσει οι:
- Nora Seni (Διευθύντρια του Institut Francais d’Etudes Anatoliennes d’Istanbul) «Η φιλανθρωπία στην Κωνσταντινούπολη. Εισαγωγικές διευκρινήσεις».
- Έφη Κάννερ (Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ανατολικών Σπουδών), «Φιλανθρωπία, αστικοποίηση και ένταξη των ρωμαίικων κοινοτήτων στις αυτοκρατορικές δομές στην ύστερη οθωμανική περίοδο».
- Mehmet Alkan, (Πανεπιστήμιο Ιστανμπούλ, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών), «Σύλλογοι και Αδελφότητες στην Πόλη. Η μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Τουρκική Δημοκρατία».
- Χάρης Εξερτζόγλου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), «Τράπεζες, ανδρισμός και φιλανθρωπία στην Κωνσταντινούπολη, μέσα 19ου αρχές 20ου αιώνα».
- Σούλα Μπόζη (συγγραφέας), «Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών του Πέραν – 150 χρόνια κοινωνικής προσφοράς στον δοκιμαζόμενο συνάνθρωπο».
- Herve Georgelin, ιστορικός, «Η φιλανθρωπία στους Αρμενίους της Κωνσταντινούπολης: Από την ελεημοσύνη στη μέριμνα για το έθνος»
- Μαριλένα Λεάνα (Πανεπιστήμιο Ισταμπούλ, Παιδαγωγική Σχολή), «Η φιλανθρωπία από τη σκοπιά της ψυχολογίας».
- Άννα Θεοδωρίδου (υποψήφια διδάκτωρ EHESS), «Οι Αόρατοι. Μελέτη μιας ρωμαίικης κοινότητας στις παρυφές των Αθηνών».
- Χάρης Ρίγας, υποψήφιος διδάκτωρ, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών κ’ Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Bogazici. «Η φιλανθρωπία ως φιλογένεια: Αγαθοεργία, ταυτότητα και εξουσία στην  Ρωμαίικη κοινότητα της Πόλης στον 20ο αιώνα».
- Νίκος Σιγάλας, (Institut Francais d’Etudes Anatoliennes d’Istanbul) «Συμπεράσμτα»

Την ημερίδα οργανώνουν το Συμβούλιο Φιλανθρωπικών Αδελφοτήτων (ΣΦΑ), συντονιστικό όργανο των (8) φιλανθρωπικών συνδέσμων της Πόλης, που λειτουργεί από το 2009 στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας αναβάθμισης του συστήματος κοινωνικής μέριμνας των Ρωμιών, σε συνεργασία με την Φιλόπτωχη Αδελφότητα Κυριών Πέρα και την Επιτροπή Αστικής Σχολής Γαλατά.

Οι οργανωτές