Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, “Minority Citizens - Equal Citizens”


Παρουσίαση Έργου «Μειονοτικοί Πολίτες - Ισότιμοι Πολίτες» από την κα Μαρίνα Δρυμαλίτου, στο Δείπνο που παρέθεσε ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμέϊκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ), προς τιμή της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, στο Συσσίτιο της Αγίας Τριάδας (Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012)

Παναγιώτατε,
Σεβασμιότατοι Ιερείς,
Αγαπητοί Πρόεδροι Κοινοτήτων και μέλη του Συνδέσμου,
Εγώ θα σας μιλήσω για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Μειονοτικοί Πολίτες - Ισότιμοι Πολίτες για το οποίο κάναμε την πρώτη αίτηση μας τον Νοέμβριο του 2011, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, στο Γραφείο της Ε.Ε. στην Άγκυρα και πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα Εκδημοκρατισμού και Δικαιωμάτων που εφαρμόζει η Ε.Ε. στις γείτονες χώρες.
‘Έπειτα από διάφορα στάδια έγκρισης λάβαμε το τελικό συμβόλαιο την προηγούμενη εβδομάδα και είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό καθώς είναι το πρώτο ευρωπαϊκό έργο που καλείται να υλοποιήσει η ρωμαίικη κοινότητα. Η υπογραφή του συμβολαίου εκ μέρους μας θα σημάνει και επισήμως την έναρξη του προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 90.000 €, το οποίο θα διαρκέσει 20 μήνες από σήμερα, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2014.
Με δύο λόγια τώρα, η βασική επιδίωξη του προγράμματος θα είναι να συνεισφέρει στην μεγαλύτερη κατανόηση και σεβασμό των μειονοτήτων από πλευράς της τουρκικής κοινωνίας. Έχει διαπιστωθεί, άλλωστε, πως παρά τις θετικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας, ο δημόσιος και πολιτικός λόγος στην Τουρκία, σε περιπτώσεις, εξακολουθεί να είναι εχθρικός και υποτιμητικός έναντι των μειονοτήτων.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, επικεντρώνεται στην ανάγκη ενίσχυσης και ενθάρρυνσης της συμμετοχής της κοινότητας στην κοινωνία των πολιτών της χώρας, μέσω της καλύτερης εμπέδωσης των δικαιωμάτων τους και της εξειδικευμένης κατάρτισης.
Στόχος είναι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όλα τα διοικητικά σώματα των ιδρυμάτων της κοινότητας, η νεολαία της ομογένειας, νέοι από την Ελλάδα οι οποίοι ζουν στην Πόλη, τα ΜΜΕ στην Τουρκία και το εξωτερικό, κρατικοί και κυβερνητικοί παράγοντες και γενικότερα όλα τα μέλη της ρωμαίικης κοινότητας που ζουν στην Πόλη, την Ίμβρο - Τένεδο και την Αντιόχεια. Μάλιστα μερικές από τις δράσεις του προγράμματος όπως θα δούμε παρακάτω έχουμε προβλέψει να γίνουν κατά τόπους δηλαδή την Αντιόχεια, την Ίμβρο και την Τένεδο.

Κεντρικός συνεργάτης μας στο έργο είναι η ΟΙΟΜΚΩ, αλλά υπάρχουν και πολλοί ακόμα συνδεδεμένοι συνεργάτες όπως ο ΣΑΖ, ο ΕΡΘΟ, ο Σύλλογος Ιμβρίων στην Ελλάδα, η Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα οποία εδρεύουν στην Ελλάδα που θα συμμετάσχουν σε διαφορετικές πτυχές του προγράμματος ο καθένας. 
Για να δούμε πιο αναλυτικά τις δράσεις, πρώτα από όλα μιλάμε για
(α) Οι ενημερωτικές δράσεις αναφορικά με τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα θα περιλαμβάνουν:
Αφενός σεμινάρια/διαλέξεις από ειδικούς συμβούλους / επιστήμονες σε θέματα προάσπισης μειονοτικών δικαιωμάτων.
Και αφετέρου μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε υποδειγματικούς ΜΚΟ στην Ευρώπη από τους οποίους μπορούμε να διδαχτούμε όπως είναι η Human Rights Watch ή οι επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Επίσης:
(β) Τα σεμινάρια κατάρτισης προβλέπουν:
6 διήμερα εκπαιδευτικά εργαστήρια πάνω στην οργάνωση και διοίκηση. Σε θέματα π.χ.:  όπως η Κοινωνία των Πολιτών, η διοίκηση των ΜΚΟ, εντοπισμός και συνεργασία με εθελοντές, συμμετοχική λήψη αποφάσεων, λογοδοσία και διαφάνεια, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων, δικτύωση, διαφάνεια στην παροχή κοινωνικής βοήθειας. Έχουμε προβλέψει τα δύο σεμινάρια από τα 6 να λάβουν χώρα στην Ίμβρο και την Αντιόχεια μιας και εκεί η κοινότητα διαθέτει βακούφια. Στόχος: περίπου 60-100 συμμετέχοντες.
Θα γίνουν Εργαστήρια κατά τα οποία θα εφαρμοστούν εκπαιδευτικές μέθοδοι οι οποίες  επιτρέπουν και ενισχύουν την συνεργασία ομοφωνίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους που είναι σε συνδέσμους.
(γ) Τέλος, οι δράσεις προβολής και καταπολέμησης διακρίσεων / ευαισθητοποίησης θα περιλαμβάνουν:
- 5 διευρυμένες συναντήσεις όσο το δυνατόν περισσότερων επιτρόπων των ιδρυμάτων όπου θα φροντίσουμε σε αυτές να συμμετάσχουν και επίτροποι από τα βακούφια της Ίμβρου - Τενέδου και Αντιόχειας ενώ έχουμε προγραμματίσει μια από αυτές τις συναντήσεις να γίνει στην Τένεδο.
- Θα διοργανώσουμε 3 εργαστήρια με εκπροσώπους των ΜΜΕ για την ενημέρωση τους αναφορικά με τα θέματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα
- Θα εκδώσουμε ενημερωτικό υλικό σε μορφή σύντομων μελετών για τα θέματα που αντιμετωπίζει η ρωμαίικη κοινότητα, τα οποία θα φροντίσουμε να μεταφραστούν και στις 3 γλώσσες, επίσης θα παράγουμε σύντομα δελτία που θα αναφέρουν τα αποτελέσματα των μελετών τα οποία θα δημοσιεύονται στον ομογενειακό τύπο και την ιστοσελίδα του Συνδέσμου.
- Τέλος, προβλέψαμε τη διοργάνωση συναντήσεων με διεθνείς αλλά και τοπικούς οργανισμούς που εργάζονται στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων τα οποία θα είναι ανοιχτά στο κοινό και ιδιαίτερα θα προσκληθούν άλλες μειονότητες για ανταλλαγή εμπειριών.

Όπως καταλαβαίνετε το πρόγραμμα εξαρτάται πολύ από την συμμετοχή σας και τη συμμετοχή των υπολοίπων επιτρόπων και των νέων της κοινότητας και θα χρειαστούμε τη στήριξη σας σε αυτό κατά τη διάρκεια του.
Υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος θα είναι η εκτελεστική επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον συντονιστή του έργου, δύο εκπροσώπους του Συνδέσμου, 1 εκπρόσωπο από τον χώρο της παιδείας, έναν εκπρόσωπο της ΟΙΟΜΚΩ, δύο σημαντικές προσωπικότητες με επιρροή μέλη του ΣΥΡΚΙ και ένα μέλος με καταγωγή από την Αντιόχεια. Η εκτελεστική επιτροπή θα συνεπικουρείται από την Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία συμμετάσχουν εξέχοντες προσωπικότητες και μέλη οργανώσεων  όπως το Helsinki Committee for Human Rights, τη Bianet, το TESEV κ.λ.π.
Είναι επιδίωξη όλων μέσα από αυτό το πρόγραμμα να καλλιεργήσουμε ένα αίσθημα εθελοντισμού στους νέους μιας και θα διαμορφώσουμε μια ομάδα με εθελοντές και ασκούμενους αλλά και ημιαπασχολούμενους η οποία θα συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.
Επομένως, σε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα για την κοινότητα, τόσο από πλευράς εκτέλεσης όσο και μεθοδολογίας, απώτερος στόχος είναι να προτείνει τρόπους προκειμένου να αναβαθμιστεί η υφιστάμενη οργανωτική διαχείριση των ιδρυμάτων της κοινότητας, μέσα από την καλλιέργεια εκείνων των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στην καλύτερη υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγμα που ελπίζουμε να επιφέρει και τη σταδιακή αποδόμηση των προκαταλήψεων έναντι των μειονοτήτων στην κοινωνία.
Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι η κατάρτιση που θα προσφέρει το πρόγραμμα θα επιτρέψει στα μέλη της κοινότητας να διαμορφώσουν καλύτερα τις ανάγκες τους και τα αιτήματα τους στο δημόσιο διάλογο για τα μειονοτικά αλλά και εντός της κοινότητας.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι τέτοιος ώστε οι δράσεις του προγράμματος να έχουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Το έργο αυτό, συνεπώς, αποτελεί την πρώτη φάση μιας συνολικότερης στρατηγικής του Συνδέσμου που περιλαμβάνει την πιο συστηματική υπεράσπιση των μειονοτικών δικαιωμάτων, τη διαβούλευση με τις δημόσιες και κρατικές αρχές αναφορικά με τα δικαιώματα αυτά και την εφαρμογή δραστηριοτήτων που ενισχύουν την προβολή της κοινότητας. 
Και για αυτό ελπίζουμε το πρόγραμμα να στεφθεί με επιτυχία και να είναι η αρχή για ανάλογου βεληνεκούς προγράμματα που μπορεί να αναλάβει η κοινότητα.