Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ∆ήμαρχος Κηφισιάς
κ. Νίκος Γ. Χιωτάκης
έχει την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσει
στο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα
«90 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή»
που διοργανώνει το
Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του
Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας
∆ήμος Κηφισιάς
Το Συμπόσιο θα λάβει χώρα
την Κυριακή 9 ∆εκεμβρίου 2012
στο Συνεδριακό Κέντρο AΤΕxcelixi
Συνεδριακό Κέντρο ATExcelixi Π.Α.: 2106206190
Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας 09.00-14.00 & 18.00-21.00
Νέα Ερυθραία Κα Α. Κακαβούλη
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

10.00 - 10.30 Προσέλευση
10.30 - 10.45 Εναρκτήρια Συνεδρία – Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί
10.45 – 12.45 Α’ ενότητα: Το μικρασιατικό πρόβλημα: Η κορύφωση μιας ιστορικής
διαδικασίας
Προεδρείο: Michel Bruneau, Ιωάννης Κουνέλλας, Ελευθερία Ρούσσου
Βλάσης Αγτζίδης, Iστορικός: Από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο
έθνος - κράτος
Fuat Dündar, Ιστορικός: Η υποχρεωτική μετακίνηση των Ελλήνων από την
Επιτροπή για την Ένωση και την Πρόοδο (CUP) μεταξύ 1913-1918
Νίκος Πετσάλης - ∆ιομήδης, Ιστορικός: Την Κωνσταντινούπολη και τη Θράκη
ή τη Σμύρνη και την Ιωνία; Μια βρετανική ιδέα που ο Βενιζέλος
απέρριψε (Απρίλιος 1919) και οι συγκυρίες ματαίωσαν
Κωσταντίνος Σβολόπουλος, Ιστορικός, Ακαδημαϊκός: Η εντολή για την
κατάληψη της Σμύρνης. Το διεθνές πλαίσιο
Herve Georgelin, Ιστορικός: Όψεις δικαστικών συνεπειών της πυρκαγιάς
της Σμύρνης με βάση ντοκουμέντα του αρχείου της Οθωμανικής Τράπεζας
Φαίδων Παπαθεοδώρου, Ερευνητής: Η εξόντωση των μεταλλωρύχων
της Μπάλιας στην Περιφέρεια Μπαλικεσίρ (Προύσας Βιθυνίας) μετά το
τέλος του πολέμου
12.45 – 13.15 Συζήτηση
13.15 – 15.00 Μεσημβρινή διακοπή
15.00 – 16:45 Β’ ενότητα: Οι πρόσφυγες στις «μητέρες-πατρίδες»
Προεδρείο: Γεώργιος Κόκκινος, Ευάγγελος Αποστόλου, Ευαγγελία Βαλάτα-Τσιάμα
Μιχάλης Βαρλάς, Ιστορικός: Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα
Onur Yildirim, Ιστορικός: Πρόσφυγες και πολιτικές επανεγκατάστασης
πληθυσμών στην πρώιμη Τουρκική ∆ημοκρατία
Ίρις Τζαχίλη, Ιστορικός: Μνήμες της προσφυγιάς στην τρίτη γενιά
Gökçe Bayindir Goularas, Ιστορικός: Η ανταλλαγή πληθυσμών και οι
συνέπειες στο αίσθημα του εδαφικού “ανήκειν” και η διατήρηση της ταυτότητας:
H περίπτωση των Θεσσαλονικιών στην Τουρκία
Michel Bruneau, Γεωγράφος, Ομ. ∆/ντής Ερευνών CNRS: Ενενήντα χρόνια μετά:
Η διαφορά σχέσης στη μνήμη των προσφύγων στην Ελλάδα και τη διασπορά
16.45 – 17.15 Συζήτηση
17.15 – 17.30 Κλείσιμο Συμποσίου

Θα παρέχεται ταυτόχρονη μετάφραση