Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ»


Η Κοινότητα Νιχωρίου δίνει το παράδειγμα για το πώς πρέπει να γίνεται η διχείριση της κοινοτικής ακίνητης περιουσίας
Προ εβδομάδων η Κοινότητα Νιχωρίου Ι.Ν. Παναγίας Κουμαριώτισσας εξέδωσε μία ανακοίνωση, η οποία δεν σχολιάστηκε ιδιαίτερα, αν και αξίζει την προσοχή μας, για τους λόγους που θα αναφέρουμε παρακάτω.
Η ανακοίνωση είχε σχέση με την ενοικίαση της Αστικής Σχολής της κοινότητας, που είναι γνωστή ως «Ζωγράφειο Παρθεναγωγείο». Οι λόγοι που αναδεικνύουμε την ανακοίνωση αυτή, είναι οι εξής:
1- Σπάνια οι Ρωμέϊκες κοινότητες της Πόλης ενημερώνουν την κοινή γνώμη με τρόπο διεξοδικό και αναλυτικό, για την αξιοποίηση ενός ακινήτου τους. Εάν όλες οι κοινότητες ακολουθούσαν την ίδια τακτική, θα είχε σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο θέμα διαφάνειας στην διαχείριση της κοινοτικής περιουσίας.
2- Η ανακοίνωση αναφέρεται στις διερευνητικές κινήσεις της Επιτροπής του Νιχωρίου, για την αξιοποίηση της Σχολής με τον βέλτιστο τρόπο για την Ομογένεια, πριν καταλήξει στην συγκεκριμένη επιλογή. Είναι ίσως η πρώτη φορά, όπου μια Επιτροπή πήρε πρωτοβουλίες για να έχουν λόγο και οι φορείς της Ομογένειας, στον τρόπο αξιοποίησης της Σχολής. Εάν δεν απέδωσαν αυτές οι προσπάθειες, μέρος ευθύνης έχει και η αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η κάθε επιτροπή ευαγούς ιδρύματος ενδιαφέρεται για την δική της «επικράτεια» και δεν αντιλαμβάνεται την Ομογένεια ως ενιαίο σύνολο.
3- Η ανακοίνωση αναφέρεται στην ιστορία της Σχολής, γεγονός που φανερώνει ότι η Επιτροπή, όποια απόφαση έλαβε το έπραξε γνωρίζοντας το ιστορικό βάρος που επωμίζεται και τις ευθύνες της, όχι μόνο προς την σημερινή αλλά και τις μελλοντικές γενιές των Ρωμιών της Πόλης.
4- Η Επιτροπή με την ανακοίνωση της, προσδιορίζει από τώρα που θα επενδυθούν τα έσοδα από την ενοικίαση της Σχολής. Μέχρι τώρα η επικρατούσα αντίληψη σε πολλές επιτροπές είναι, τα έσοδα από τα ακίνητα να μεγιστοποιούν το ενεργητικό του ιδρύματος. Σε αυτή την αντίληψη αποτελούν εξαίρεση, μετρημένα στα δάχτυλα τους ενός χεριού, ευαγή ιδρύματα που έχουν ένα πρόγραμμα στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της Ομογένειας. Στο εξής θα αναμένουμε και από άλλες επιτροπές κοινοτήτων, ν’ ανακοινώνουν τον τρόπο που θα επενδύσουν στο μέλλον της Ομογένειας, τα έσοδα τους από την αξιοποίηση των ακινήτων.
Οι παραπάνω επισημάνσεις μας, ας ελπίσουμε ν’ αποτελέσουν κίνητρο για να μιμηθούν και άλλες εφοροεπιτροπές ευαγών μας ιδρυμάτων, το παράδειγμα του Νιχωρίου. Όμως ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως η διαφάνεια στην αξιοποίηση της κοινοτικής ακίνητης περιουσίας, δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη. Γι’ αυτό είναι άμεση ανάγκη οι επιτροπές των βακουφίων να συναινέσουν στην δημιουργία ενός μηχανισμού, ο οποίος με διαφάνεια θα προωθήσει την αξιοποίηση της κοινοτικής περιουσίας, με κριτήριο όχι μόνο το μέγιστο οικονομικό όφελος αλλά και την συμβολή στο μέλλον της Ομογένειας, όπως στο παράδειγμα της δημιουργίας ξενώνα στα Θεραπειά από τα έσοδα του «Ζωγραφείου Παρθεναγωγείου».
Παρακάτω δημοσιεύουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής Νιχωρίου.

Γρηγόρης Κεσίσογλου


Ανακοίνωση της Κοινότητας Νιχωρίου Ι.Ν. Παναγίας Κουμαριώτισσας

Η Εφοροεπιτροπή της Παναγίας Κουμαριώτισσας Νεοχωρίου επιθυμεί να γνωστοποιήσει στo εκλεκτορικό σώμα της Ομογένειας και τους απανταχού Νεοχωρίτες ότι, μετά από πολύχρονες προσπάθειες για την αξιοποίηση της Αστικής Σχολής της κοινότητας, υπέγραψε την 1.7.2012 συμφωνία ενοικίασης της Σχολής με το Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Καντίρ Χας, το οποίο θα αποκαταστήσει το κτήριο και θα το χρησιμοποιήσει ως εκπαιδευτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η Εφοροεπιτροπή πιστεύει ότι επέλεξε με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια την προσφορότερη πρόταση, τόσο από άποψη της διατήρησης της ιστορικότητας και των αισθητικών αξιών του κτηρίου όσο και από τη σκοπιά της οικονομικής απόδοσης για την κοινότητα.
Το Ίδρυμα Καντίρ Χας θα επισκευάσει και αναπαλαιώσει το κτήριο με αποκλειστικά δικά του έξοδα και με επιβλέποντα τον γνωστό αρχιτέκτονα Μεχμέτ Αλπέρ. Το συμφωνηθέν μίσθωμα ξεκινάει άμεσα από τις 6.000 δολάρια μηνιαίως για να φτάσει σταδιακά, την ημέρα που το εκπαιδευτήριο θα αρχίσει να λειτουργεί, στα μηνιαίως 22.000 δολάρια (εξυπακούεται ότι η Εφοροεπιτροπή παραμένει στη διάθεση του εκλεκτορικού σώματος σχετικά με άλλες λεπτομέρειες των όρων του συμβολαίου).

Η Εφοροεπιτροπή επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι ως γνωστόν, η ιστορική Σχολή Νεοχωρίου, το «Ζωγράφειο Παρθεναγωγείο», οικοδομήθηκε το 1872 με δωρεές ευεργετών, κυρίως του Χριστάκη Ζωγράφου, και αρχιτεκτονικά σχέδια και επιμέλεια του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Δημάδη, για να αποτελέσει συνέχεια της ενοριακής παιδείας που άρχισε στο βοσπορινό χωριό μας με την προτροπή του Οικουμενικού Πατριάρχη Σαμουήλ.
Το κτήριο αναβαθμίστηκε εσωτερικά το 1954 από τον Νεοχωρίτη αρχιτέκτονα Βασίλειο Βίγκα με προσωπική εργασία πολλών Νεοχωριτών και οικοδομήθηκαν πρόσθετοι χώροι ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες. Το 1980 διέκοψε τη λειτουργία της λόγω έλλειψης μαθητών και σχεδόν έκτοτε ως τις μέρες μας στέγασε ηλικιωμένους και ανέστιους συντοπίτες μας. Η σκεπή της επισκευάστηκε το 2011 με χορηγία της Φιλόπτωχης Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης.
Οι προσπάθειες εύρεσης τρόπου διάσωσης του φθίνοντος από το χρόνο κτηρίου, που είναι χτισμένο σε οικόπεδο 6 στρεμμάτων, ξεκίνησαν περί το 2000. Οι επαφές, συζητήσεις, προτάσεις και διαβουλεύσεις που έγιναν με ερευνητικά κέντρα, μουσεία και άλλους οργανισμούς της Τουρκίας και της Ελλάδας καθώς και η αναζήτηση τρόπου για τη διαμόρφωσή του σε χώρο που θα εξυπηρετούσε ανάγκες της Ομογένειας δεν απέδωσαν.

Η Εφοροεπιτροπή ευελπιστώντας ειλικρινώς ότι το αποκαταστημένο κτήριο θα μπορέσει στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί από την ίδια την κοινότητα, επιθυμεί εν κατακλείδι να φέρει εις γνώση της ομογενειακής κοινής γνώμης ότι, καθώς γνώμονας της κάθε δράσης σχετικά με την κοινοτική περιουσία πρέπει να είναι το συλλογικό συμφέρον, μέρος των εσόδων από τη Σχολή Νεοχωρίου θα διατεθεί για την επισκευή και μετατροπή σε Φοιτητικό Ξενώνα της γειτονικής της Σχολής Θεραπείων, πρόθεση για την οποία ενημερώθηκε με επιστολή το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Πόλη, 16 Ιουλίου 2012
Εφοροεπιτροπή Παναγίας Κουμαριώτισσας ΝεοχωρίουΗ «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ USA, CANADA, AUSTRALIA ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η εφημερίδα «Ανατολή» με τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τα επίκαιρα σχόλια της, φέρνει πιο κοντά τους Έλληνες όλου του κόσμου, στις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής.
Η ετήσια συνδρομή για όλες τις χώρες εκτός Ελλάδας, είναι 35 Ευρώ.
Ζητείστε να σας στείλουμε ΔΩΡΕΑΝ ένα τεύχος της «Ανατολής».
Μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία της διεύθυνσης σας στα e-mail:


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ... ΣΤΗΝ «ΑΝΑΤΟΛΗ»
Γνωρίστε την εφημερίδα του Ελληνισμού της καθ’ ημάς Ανατολής.
Ζητείστε να σας στείλουμε ΔΩΡΕΑΝ ένα τεύχος της «Ανατολής».
Μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία της διεύθυνσης σας στα e-mail:
Επίσης μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία σας στον αυτόματο τηλεφωνητή:
(0030) 210.95.14.225

ΣΗΜ.: Όσοι εγγραφούν τώρα συνδρομητές, θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ την «Ανατολή» μέχρι τέλος του 2012. Η ετήσια συνδρομή είναι 20 Ευρώ για την Ελλάδα και 35 Ευρώ για τις άλλες χώρες.