Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ - ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ - Η ΕΚΘΕΣΗ ΡΩΜΙΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (1830 – 1914)

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2012 εγκαινιάζεται στην Πόλη, η έκθεση «Ρωμιών Εκδοτών και Δημοσιογράφων στην Ιστορία της Πόλης (1830 – 1914)» που οργανώνεται από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Δημοσιογράφων Τουρκίας.

Η έκθεση έχει ως σκοπό να προβάλλει στην κοινωνία της Τουρκίας, την συμβολή των Ρωμιών εκδοτών και δημοσιογράφων, στον εκδημοκρατισμό και την ελευθερία του τύπου επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Παρ’ ό,τι η έκθεση αναδεικνύει την Πολίτικη Ρωμιοσύνη, την Ιστορία και τον πολιτισμό της, έγινε προσπάθεια να υπονομευθεί, όχι από κάποιους Τούρκους αλλά από ομογενείς!
Η προσπάθεια υπονόμευσης, με σκοπό την ακύρωση της έκθεσης έστω την ύστατη στιγμή, φαίνεται να εντάσσεται σε μία γενικότερη απόπειρα υπονόμευσης της Οι.Ομ.Κω. από κάποιους – ευτυχώς λίγους – ομογενείς, των οποίων οι ενέργειες δεν μπορούν παρά να ερμηνευθούν ως κινήσεις με προσωπικά ελατήρια.
Οι ομογενείς αυτοί, που κατά τα άλλα κόπτονται για τον Ελληνισμό της Πόλης, μάλλον δεν είναι ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι οι Πολίτες της Διασποράς, μετά από πολλές δεκαετίες κατάφεραν να έχουν μία ενιαία φωνή με την Οι.Ομ.Κω. και αναζητούν τρόπους να υπονομεύσουν το κύρος της. Η απάντηση στις κινήσεις αυτές, δεν μπορεί παρά να είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ενότητας των Κωνσταντινουπολιτών.
Τόσο η Οι.Ομ.Κω. για τους Πολίτες της Διασποράς, όσο και ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμέϊκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ) για τους Ρωμιούς της Πόλης, αποτελούν σημαντική κατάκτηση για την ενότητα και την συνοχή των Κωνσταντινουπολιτών. Γι’ αυτό δεν επιτρέπεται να «θυσιαστούν» στο βωμό των προσωπικών επιδιώξεων. Αυτό ας το ξανασκεφτούν όσοι σήμερα βάζουν το «εγώ» πάνω από το «εμείς».