Σάββατο 22 Μαΐου 2010

«Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ»

Ομιλία του κ. Λίνου Γ. Μπενάκη με τίτλο:
«Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ»
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Κωνσταντινούπολη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2010
Συνδιοργανώνουν:
Η Διεύθυνση της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής
Η Εφορεία της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Μεγαλοσχολιτών (Αθηνών)
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Μεγάλης Σχολής (Πόλης)
Ο Σύλλογος Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής
Υπό την αιγίδα του Έλληνος Γενικού Προξένου κ. Μπορνόβα
Την Κυριακή 23 Μαίου 2010 και ώρα 18,30 στο Σισμανόγλειο Μέγαρο Κωνσταντινουπόλεως