Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΗΜΕΥΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Απογοήτευση αλλά και επιμονή στην διεκδίκηση εκφράζει, ο εκπρόσωπος των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων κ. Παντελής (Λάκης) Βίγκας, για την απόρριψη των 1314 από τις 1410 αιτήσεις που υπέβαλαν τα μειονοτικά βακούφια, στο πλαίσιο του νόμου για επιστροφή των δημευμένων ακινήτων τους.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας με τον βακουφικό νόμο του 2008, είχε δηλώσει, ότι προτίθεται να επιστρέψει τα κοινοτικά ακίνητα των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, τα οποία είχαν δημευθεί στο παρελθόν με διάφορα νομικά ή διοικητικά τεχνάσματα. Στα μειονοτικά βακούφια είχε δοθεί προθεσμία μέχρι το τέλος Αυγούστου 2009, προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τα ακίνητα που διεκδικούν την επιστροφή τους. Μετά την λήξη της προθεσμίας ξεκίνησε η αξιολόγηση των αιτήσεων από την Γενική Διεύθυνση Βακουφίων.
Ακόμη από την αρχή της θέσπισης του νέου νόμου, διάφοροι αναλυτές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, είχαν υποστηρίξει ότι ο νόμος δεν θα αποκαταστήσει τις αδικίες του παρελθόντος.
Παρ’ ό,τι τα επίσημα έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων, δεν έχουν προωθηθεί ακόμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μειονοτικά βακούφια, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έγιναν γνωστά και ο κ. Λάκης Βίγκας ως εκπρόσωπος των μειονοτικών βακουφίων στο Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων, έδωσε συνέντευξη στην Αρμενική εφημερίδα Agos (19/3/2010).
Από τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Βίγκας προκύπτει ότι από τα 1410 ακίνητα που διεκδικούσαν την επιστροφή τους τα μειονοτικά βακούφια, έγινε αποδεκτή η επιστροφή στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, μόνο 96 ακινήτων.
Συγκεκριμένα σε 11 Ρωμέϊκα βακούφια επιστρέφονται 68 ακίνητα, σε 8 Αρμένικα βακούφια 25 ακίνητα, σε 2 Εβραϊκά 2 ακίνητα, σε ένα Βουλγάρικο 1 ακίνητο. Ενώ δεν επιστρέφεται κανένα ακίνητο στα βακούφια των Συροχαλδαίων.
Ο κ. Βίγκας είπε: «Το σύνολο των αιτήσεων ήταν 1410. Από αυτές δεν έγιναν αποδεκτές οι 575 επειδή δεν υπήρχε κάποια καταχώρηση στο κτηματολόγιο σχετικά με το ακίνητο και οι 368 επειδή δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα από τον νόμο και τον σχετικό κανονισμό, έγγραφα. Για την συμπλήρωση των λειψών στοιχείων, δόθηκε δίμηνη διορία στις διοικήσεις των βακουφίων. Οι αιτήσεις για 347 ακίνητα απορρίφθηκαν οριστικά. Συνολικά 96 αιτήσεις έγιναν δεκτές ενώ 35 ακίνητα αφορούν περιπτώσεις που έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες όμως οι διοικήσεις δεν πήγαν να παραλάβουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους…»
Ο κ. Λάκης Βίγκας σχολιάζοντας την δυσάρεστη εξέλιξη της επιστροφής ελάχιστων κοινοτικών ακινήτων είπε: «Όλοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν την δικαστική οδό, κανείς δεν πρέπει να παραιτηθεί από τα δικαιώματα του. Σε αυτή την διαδικασία εάν συνεργαστούμε όλοι μας θα είμαστε πιο επιτυχημένοι».
Επίσης πρόσθεσε «…Είναι λυπηρός ο αριθμός των 96 αιτήσεων σε σύνολο 1410, που έγιναν αποδεκτές. Στο διάστημα αυτό έζησα σοβαρές δυσκολίες. Είχα σοβαρό συνειδησιακό πρόβλημα. Η αιτία είναι το πολύ περιοριστικό πλαίσιο του νόμου. Είθε να είχαν θεσπίσει ένα ευρύτερο πλαίσιο…»
Ο κ. Βίγκας στην συνέντευξη του αυτή αναφέρεται με λεπτομέρειες και συγκεκριμένα παραδείγματα σε προφανείς αδικίες που έγιναν εις βάρος των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων κατά την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων τους. Επίσης διατυπώνει προτάσεις για τα επόμενα βήματα των μειονοτικών κοινοτήτων. Οι αναφορές του στην ανάγκη συνεργασίας των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, αλλά και αυτές για την ανάγκη στήριξης των αριθμητικά πιο αδύναμων μειονοτήτων, είναι ενδεικτικές για την βούληση και την δυνατότητα του να εκφράσει τις προσδοκίες όλων των μειονοτήτων.
Στην πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Λάκη Βίγκα, όπως και σε άλλες πτυχές των μειονοτικών κοινοτικών ακινήτων, θα αναφερθούμε στο επόμενο τεύχος της «Ανατολής».