Σάββατο 6 Μαρτίου 2010

"ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΝΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ"

Μία σημαντική δικαίωση για τις δημευμένες ακίνητες περιουσίες των Ελλήνων της Πόλης. Αναλυτικό ρεπορτάζ και αδημοσίευτες φωτογραφίες ΣΤΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ "ΑΝΑΤΟΛΗΣ".