Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ



Η κατάδυση του Σταυρού στο Κουσκουντζούκι του Βοσπόρου.
Γράφει στην "Ανατολή" ο Δημήτρης Τόλιος