Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ