Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Αναμφισβήτητη  η Ανάγκη  της Συγκρότησης και 
Λειτουργίας της Ομογενειακής Επιτροπής Ευαγών Ιδρυμάτων
(13/06/2017)

Λαμβάνοντας υπόψη την χθεσινή Ανακοίνωση της Κοινότητας Κουσκουντζουκίου, για την πώληση ακινήτου που ανήκει στις Κοινότητες Κουσκουντζουκίου και Σκουτάρεως,  διαπιστώνονται για ακόμα μια φορά οι σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα Ευαγή Ιδρύματα της Ομογένειας  – εντός και εκτός της Πόλης - με την απομονωμένη και χωρίς συντονισμό λειτουργία τους, εν τη απουσία  ενός κεντρικού συμβουλευτικού οργάνου. Οι δυσκολίες, που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Κοινότητας Κουσκουτζουκίου και πηγάζουν από αιτίες όπως: η κατάσταση υγείας μελών των Επιτροπών, οι επιβαλλόμενες από τις αρχές ανακαινίσεις και αναπαλαιώσεις όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα, οι οφειλές κτλ. μπορούν να αντιμετωπιστούν με την θεσμική λειτουργία της Ομογενειακής Επιτροπής Ευαγών Ιδρυμάτων της Ρωμιοσύνης της Πόλης, υπό την ευλογία και την εποπτεία του Οικουμενικού Θρόνου.
Όπως έχει αναδειχθεί στις δύο διαδοχικές Ημερίδες που οργανώθηκαν από την Οι.Ομ.Κω. (12/4/2016) και (29/4/2017) και πλήθος περιπτώσεων σύνθετων και δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Βακούφια της Ομογένειας, καθιστούν  επιτακτική την επαναλειτουργία θεσμών Κοινοτικής αυτοργάνωσης με βάση την  Ρωμαίικη μας παράδοση. Οι θεσμοί αυτοί υπήρξαν μεγίστης ωφελιμότητας και σωτήριες για το Γένος για πολλούς αιώνες και είχαν καταργηθεί το 1925 και 1962 με κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάνης. Οι εισηγήσεις που έχουν αναπτυχθεί στις προαναφερθείσες Ημερίδες  από τα έμπειρα στελέχη της Ομογένειας αποτελούν ισχυρή βάση για τον σκοπό αυτό.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.