Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.


Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω).

(12/10/2013)

Η Γενική Συνέλευση της Οι.Ομ.Κω καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών να σεβαστεί και να τηρήσει τις καταστατικές αρχές της Οι.Ομ.Κω., που σαν ιδρυτικό μέλος είχε συμβάλλει στην διαμόρφωση των την περίοδο 2006-07
και ειδικότερα να συνεργαστεί με την εκάστοτε διοίκηση της Οι.Ομ.Κω., μαζί με όλα τα Κωνσταντινουπολίτικα Σωματεία για την αναζωογόνηση του Ελληνισμού της Πόλης και την επίτευξη στο μέγιστο βαθμό  της επανόρθωσης  των αδικιών που έχει υποστεί από το Κράτος της Τουρκίας στο οποίο πρώτα από  όλα να τίθεται η απαίτηση αυτή με επιμονή και συνέπεια. Η μέχρι σήμερα τακτική της Διοίκησης του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών δεν συνάδει με τους σκοπούς ίδρυσης της Οι.Ομ.Κω, θέτει έμπρακτα υπό αμφισβήτηση την κοινή εκπροσώπηση των σωματείων μελών από την Οι.Ομ.Κω., του δευτεροβάθμιου φορέα που ιδρύθηκε μετά από καθυστέρηση δεκαετιών κατ’ απαίτηση της Κωνσταντινουπολίτικης Κοινωνίας και διαταράσσει την ισότητα των μελών σωματείων. Η συνεργασία  σημαίνει  την εποικοδομητική συμμετοχή στα  όργανα της Ομοσπονδίας με την  διατύπωση απόψεων και προτάσεων, μη αντιστράτευση στις αποφάσεις της Γ.Σ., την ανταπόκριση στις προσκλήσεις της Ομοσπονδίας και όχι σίγουρα την άσκηση της πρακτικής ανακοινώσεων χωρίς διερεύνηση της αλήθειας με σκοπό τον εντυπωσιασμό. Με τα σημερινά δεδομένα για τον Ελληνισμό δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για άσκηση διασπαστικών κινήσεων αλλά είναι επιτακτική η ανάγκη για κοινή δράση μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο και αλληλοκατανόηση υπό την αιγίδα της Οι.Ομ.Κω. η οποία με την μέχρι σήμερα πορεία της απέδειξε ότι μπορεί με υπευθυνότητα και σύνεση να υπερασπίζεται τα δίκαια των Κωνσταντινουπολιτών προς κάθε κατεύθυνση.
Συνέπεια των παραπάνω η Γ.Σ.  αποφασίζει τα εξής:

Α) Ζητάει από τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών, καθώς και όλα τα Σωματεία μέλη της Οι.Ομ.Κω, να σταματήσουν να εκδίδουν ανακοινώσεις κατά των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων της Οι.Ομ.Κω., καθώς θα πρέπει να έρχονται πρωταρχικά σε επικοινωνία με το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω εκφράζοντας την οποιαδήποτε διαφωνία τους.  

Β) Να αφαιρέσει μέσα σε μια εβδομάδα από την ιστοσελίδα του το Δ.Σ. του Συλλόγου  Κωνσταντινουπολιτών τα διασπαστικά για την ενότητα των Κωνσταντινουπολιτών κείμενα και επίσης όλα τα Σωματεία να αφαιρέσουν αναφορές κατά των θεσμών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης από τις ιστοσελίδες τους.

Γ) Η Γ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω., εκτιμώντας την κατάσταση των εξελίξεων στο θέμα, να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό της Οι.Ομ.Κω.