Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (Οι.Ομ.Κω)
Ανακοίνωση για τα Μέτρα Εκδημοκρατισμού από τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας κ. Ερντογάν (30 Σεπτεμβρίου 2013)

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές δηλώσεις της Τουρκίας κ. Ρ.Τ. Ερνοταγάν διαπιστώνει ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν δεν εξυπηρετούν το μείζον ζήτημα της επανόρθωσης των αδικιών του παρελθόντος που έχουν διαπραχθεί από τις Κυβερνήσεις του παρελθόντος της Τουρκίας.
Η διαπίστωση αυτή δεν αφορά μόνο την Ελληνορθόδοξη Μειονότητα που υπάγεται στην συνθήκη της Λωζάννης αλλά προς όλους τους πολίτες της Τουρκίας που έχουν υποστεί τις συνέπειες αντιδημοκρατικών συμπεριφορών στο παρελθόν. Ενώ στο προοίμιο των δηλώσεων γίνεται η σωστή διάγνωση των αιτίων της αντιδημοκρατικής πορείας της χώρας, ιδιαίτερα μετά από το στρατιωτικό κίνημα της 27 Μαΐου 1960, δεν υπάρχουν μέτρα που θεραπεύουν τις συνέπειες των καταπιεστικών μέτρων που ασκήθηκαν με σχεδιασμό της «Ειδικής Επιτροπής Μειονοτήτων» που λειτούργησε όλη την περίοδο από το 1962 μέχρι το 2003 στην Πρωθυπουργία της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι δεν τολμήθηκε, η άρση μιας συνεχιζόμενης αδικίας εδώ και 43 χρόνια, της απαγόρευσης της λειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών θα συνεχίσει αμείωτα  τις προσπάθειες της για την αποκατάσταση των δικαίων της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης στηριζόμενο στο διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου ενώπιον της Κυβέρνησης της Τουρκίας, των διεθνών οργανισμών και της παγκόσμιας κοινής γνώμης.