Τρίτη 28 Μαΐου 2013

"ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΜΒΡΙΩΝ"

 "...Ο πατέρας της παιδίσκης αυτής έτρεξε πρώτος να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου από τα χέρια του Παναγιώτατου στους Αγίους Θεοδώρους. Κανείς δεν κατάλαβε την σχέση και ας είδαν μυριάδες την σκηνή..." ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΟΛΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ "ΑΝΑΤΟΛΗΣ".

http://anatoliblog.blogspot.gr/2013/05/1.html
http://anatoliblog.blogspot.gr/2013/05/2.html
http://anatoliblog.blogspot.gr/2013/05/3.html
http://anatoliblog.blogspot.gr/2013/05/4.html