Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ;

Την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013, η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, πραγματοποιεί ημερίδα με τίτλο «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ».
Στο κείμενο που απέστειλε η Διοίκηση της Οι.Ομ.Κω. στα σωματεία – μέλη, σχετικά με το σκεπτικό της ημερίδας, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«Η ανάγκη οργάνωσης της Ημερίδας προέρχεται από το γεγονός ότι σήμερα οι Κωνσταντινουπολίτες, που υπαγόντουσαν στην Συνθήκη της Λωζάννης (1923), σε συντριπτικό ποσοστό ζουν ως μια εκπατρισμένη Κοινότητα.
Επίσης συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον μαζικό βίαιο εκτοπισμό (απελάσεις και εξαναγκασμό) του 1964 από του Τουρκικό Κράτος. Σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, με την παρέλευση των ετών, μειώνονται ολοένα οι εν ζωή Κωνσταντινουπολίτες πρώτης γενιάς (που γεννήθηκαν στην Πόλη) και  εισερχόμαστε στην τρίτη γενιά.  Η διατήρηση της ταυτότητας του Ρωμιού – Ελληνορθόδοξου της Κωνσταντινούπολης εκτός της Πόλης  κινδυνεύει να γίνει μια απομακρυσμένη ανάμνηση, όπως συμβαίνει σε μερικές από τις προσφυγικές ομάδες της καθ’ ημάς Ανατολής.
Τα σωματεία μας τα τελευταία 50 χρόνια έχουν προσπαθήσει την διάσωση της ταυτότητας του Κωνσταντινουπολίτη και της παράδοσης του Ελληνισμού στην Πόλη στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες όπου διασκορπίστηκαν οι Κωνσταντινουπολίτες. 
Από την άλλη πλευρά, είναι διαπιστωμένο ότι σημαντικός αριθμός, ακόμα και της πρώτης γενιάς Κωνσταντινουπολίτες, σήμερα αποστρέφονται την ενεργή συμμετοχή τους στα Πολίτικα σωματεία.
Τέλος οι εξελίξεις των τελευταίων ετών με την ίδρυση και δραστηριότητα της Οι.Ομ.Κω, οι όποιες αλλαγές συμβαίνουν μέσα στην Τουρκία αλλά και στην Ελλάδα-Ευρώπη θέτουν το θέμα του επαναπροσδιορισμού της κοινής δράσης των Κωνσταντινουπολιτών.
Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω η Ημερίδα δεν θα πρέπει να αποτελέσει μια παρουσίαση της δράσης των Πολίτικων Σωματείων στο παρελθόν…

Με βάση τα  παραπάνω θέματα, ως Δ.Σ. πιστεύουμε ότι στην αναφερόμενη Ημερίδα θα πρέπει να αναπτυχθούν και να συζητηθούν τα εξής θέματα:
- Η σημασία της στενής εγγύτητας της Εκπατρισμένης Κοινότητας με τους Συμπολίτες και τα Ιδρύματα της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη.
- Η εμπειρία της δράσης των σωματείων τον τελευταίο μισό αιώνα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες κατά γενικό τρόπο.
- Το στοίχημα για την νέα γενιά  και η παλιννόστηση.
- Ο παράγοντας της Παιδείας.
- Η πολιτιστική δράση.
- Η εμπειρία με την Οι.Ομ.Κω τα τελευταία 6 χρόνια.
- Ο ρόλος των Κυβερνήσεων της Ελλάδος και της Τουρκίας. (…)»

Από το παραπάνω σκεπτικό, γίνεται αντιληπτή η σημασία της ημερίδας, για την προοπτική των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών. Εκτιμούμε ότι η ημερίδα, θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν γόνιμο προβληματισμό στους κύκλους των Πολιτών και ιδιαίτερα εντός των Πολίτικων συλλόγων. Ο διάλογος που θα αναπτυχθεί θα συμβάλει στην ανάδειξη της πολιτικής που θα πρέπει ν’ ακολουθήσουν οι φορείς των Κωνσταντινουπολιτών, για να μην γίνει μια "απομακρυσμένη ανάμνηση", η κοινότητα των Ρωμιών Ελλήνων Πολιτών, όπως αναφέρει η παραπάνω εισήγηση.
Καλούνται οι Πολίτες να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτού του διαλόγου, πρώτα απ’ όλα με την παρουσία τους στην ημερίδα, το πρόγραμμα της οποίας δημοσιεύουμε στη  συνέχεια.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΤΠΟΛΙΤΩΝ
Ημερίδα
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι
Παρασκευή 24 Μαΐου 2013
Ώρα έναρξης: 18.00

Πρόγραμμα
Συνεδρία Αʼ : Εισηγήσεις (18.00-19.30)
Προεδρία: κ. Μ.  Μαυρόπουλος , Γενικός Γραμματέας Οι.Ομ.Κω.
1) Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, «Το μέλλον της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης».
2)  κ. Χρ. Ελματζόγλου, «Η Σημασία της στενής συνεργασίας της Εκπατρισμένης Κοινότητας με την Ομογένεια της Πόλης»
3) κ. Δ. Παντέλας, «Η Μικρασιατική Ιδέα και οι νεότερες γενιές»
5) κα. Β. Ξύδα Ράλλη, «Συλλογική οργάνωση Κωνσταντινουπολιτών στην διασπορά κατά τον 21ο αιώνα: Το τέλος μιας εποχής, η αρχή μιας άλλης»
6) κ. Β. Κυρατζόπουλος, «Δημοκρατική λειτουργία στην Τουρκία, στις μειονοτικές ομάδες & η Κωνσταντινουπολίτικη Ελληνική κοινότητα»
Συνεδρία Βʼ : Συζήτηση  στρογγυλής τράπεζας (19.30-21.00)
Θέμα:  «Τι πρέπει να πράξει η όπου Γης Κοινότητα των Κωνσταντινουπολιτών για την διαχρονική δημιουργική της συνέχιση»
Συμμετέχοντες:   Ν.Ουζούνογλου (συντονιστής), Π. Μάρκαρης, Τ. Μπουλμέτης, Γρ. Κεσίσογλου, Α. Λαμπίδης.