Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ

Κατόπιν ωρίμου σκέψεως, τα Δ.Σ. των Κωνσταντινουπολίτικων Σωματείων, που φαίνονται στο τέλος του κειμένου, συνυπογράφουν την παρακάτω ανακοίνωση:

Τα τελευταία δύο περίπου χρόνια, παρατηρούμε συμπεριφορές ορισμένων μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, που εδρεύει στην Καλλιθέα, οι οποίες δεν συνάδουν με τους σκοπούς ίδρυσης της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, την ενότητα των Κωνσταντινουπολιτών και την ισότητα των συλλόγων μας.

Η αιτία που αναφερόμαστε σε ορισμένα μέλη, οφείλεται στο γεγονός ότι οι ενέργειες αυτές, εκδηλώνονται και υποστηρίζονται δημόσια από τα συγκεκριμένα άτομα και δεν επικροτούνται ούτε από μεγάλο τμήμα των μελών του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ούτε κι έχουν απήχηση στους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες.

Τέτοιες ενέργειες για παράδειγμα είναι:
- Η έκδοση ανακοινώσεων που διαφοροποιούν τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών από τους υπόλοιπους Πολίτικους συλλόγους, υιοθετώντας απόψεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όπως η δήλωσή τους ότι ως απόντες επί 50 έτη από την γενέτειρα τους δεν θεωρούν ότι δικαιούνται να κάνουν υποδείξεις και να εκφράζουν απόψεις και προτάσεις σε θέματα που αφορούν την ομογένεια της Πόλης, με ότι αυτό συνεπάγεται,
- Συναντήσεις όπως αυτές με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Εξωτερικών, που δημιουργούν σύγχυση ως προς την εκπροσώπηση των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών,
- Η ξεχωριστή εμφάνιση και κατάθεση στεφάνων σε τελετές μνήμης, όπως αυτή της επετείου της Άλωσης της Πόλης και η εκτός προγράμματος ομιλία στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Αυτοκράτορα Παλαιολόγου, που διαταράσσουν την ισότητα των συλλόγων μας.

Ο παραπάνω κατάλογος θα μπορούσε να εμπλουτιστεί και με άλλες κινήσεις, οι οποίες προβληματίζουν και προκαλούν ανησυχία για τον επιδιωκόμενο σκοπό.
Πλέον εδραιώνεται η πεποίθηση ότι οι παραπάνω ενέργειες, θέτουν έμπρακτα υπό αμφισβήτηση την κοινή εκπροσώπηση μας από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, που αποτελεί τον δευτεροβάθμιο φορέα, τον οποίο ιδρύσαμε μετά από καθυστέρηση δεκαετιών, αντιλαμβανόμενοι πόσο ευάλωτους μάς καθιστά ο σωματειακός μας κατακερματισμός.
Μετά την θετική και δημιουργική πορεία της Οι.Ομ.Κω. δεν νοείται πλέον η επιστροφή μας στην προτέρα θλιβερή κατάσταση της απουσίας κοινής εκπροσώπησης.

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών εκπροσωπεί μόνο τα μέλη του, γι’ αυτό δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές κινήσεις και ενέργειες, που δίνουν την εντύπωση ότι εκπροσωπεί αορίστως τους Κωνσταντινουπολίτες.
Καλούμε τόσο αυτά τα μέλη της Διοίκησης του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών που ακολουθούν την συγκεκριμένη τακτική, όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., αλλά και το σύνολο των μελών του συγκεκριμένου Συλλόγου, ν’ αναλάβουν τις ευθύνες τους ενώπιον της κατάστασης που διαμορφώνεται και την προοπτική της αποστασιοποίησης του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών από τον κορμό των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών.

Τέλος, εκφράζουμε την αποφασιστικότητα μας, να υπερασπιστούμε τον ενωτικό μας φορέα, την Οι.Ομ.Κω., όχι μόνο επειδή αυτό επιτάσσει η βούληση των φορέων μας, αλλά επειδή η ενότητα αποτελεί το ισχυρότερο μας όπλο στην προσπάθεια να αποκαταστήσουμε στο μέτρο του δυνατού, τις αδικίες που έχουμε υποστεί ως κοινότητα στο παρελθόν.
Η μέχρι τώρα πορεία της Οι.Ομ.Κω έχει αποδείξει ότι μπορεί με υπευθυνότητα, ρεαλισμό και σύνεση να υπερασπιστεί τα δίκαια των Κωνσταντινουπολιτών, τόσο προς τους διεθνείς οργανισμούς, όσο και προς τις πολιτικές ηγεσίες της Ελλάδας και της Τουρκίας, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την δικαίωση των αιτημάτων μας. 

Υπό την αιγίδα και τον συντονισμό του ενωτικού μας φορέα μπορούμε πλέον αποτελεσματικά να εκδηλώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ομογένεια της Πόλης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτή η προσφορά της Οι.Ομ.Κω. αναγνωρίζεται όχι μόνο από τους φορείς της Ομογένειας αλλά ποικιλοτρόπως και από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, γεγονός που μας οπλίζει με πίστη και πεποίθηση για την συνέχεια.

Καλούμε τα συγκεκριμένα μέλη του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, τις απόψεις, τις διαφωνίες και τις θέσεις τους, να τις εκφράζουν εποικοδομητικά μέσα στα όργανα της Οι.Ομ.Κω. και όχι παρατεταγμένοι απέναντι της, προς επίτευξη των κοινών σκοπών μας.

1) Σύλλογος  Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς», 15/10/2012
2) Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως», 11/10/2012
3) Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, 16/10/2012
4) Ένωση Κωνσταντινουπολιτών, 16/10/2012
5) Σωματείο Απελαθέντων εκ Τουρκίας Ελλήνων Υπηκοών, 16/10/2012
6) Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών Αθηνών,15/10/2012
7) Σύνδεσμος Ιωκακειμειάδων, 17/10/2012
8) Εστία Κωνσταντινουπόλεως, 15/10/2012
9) Ο Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, 15/10/2012
10) Αθλητικός Σύλλογος Πέρα, 15/10/2012.
11) Αδελφότητα Μεγάλου Ρεύματος «ο Ταξιάρχης», 19/10/2012
12) Αθλητικός  Όμιλος Ταταύλα, 19/10/2012
13) Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών, 16/10/2012
14) Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος, 22/10/2012
15) Μορφωτικός Σύλλογος Μακροχωρίου «το Έβδομο του Βυζαντίου»,22/10/2012
16) Σύνδεσμος των εν Αθήναις Ζωγραφειωτών, 23/10/2012
17) Βυζαντινό Κέντρο Αθλητισμού και Πολιτισμού, 25/10/2012.
18) Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας, 27/10/2012