Σάββατο 26 Μαΐου 2012

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ ΩΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
(Οι.Ομ.Κω)
Ανακοίνωση για την απόφαση του Διοικητικού Ανώτατου Δικαστηρίου της Τουρκίας (Danıştay) περί της τελεσίδικης αναγνώρισης της Ελληνορθόδοξης Διοίκησης του Εθνικού Ορφανοτροφείου της νήσου Πριγκήπου
(26 Μαΐου 2012)

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. ενημερώθηκε για την οριστική απόφαση του Danıştay περί της τελεσίδικης αναγνώρισης της Ελληνορθόδοξης διοίκησης του Ορφανοτροφείου της νήσου Πριγκήπου, ενός ιστορικού Ιδρύματος που έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Γένος υπό την εποπτεία και μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το Ίδρυμα μετατρέπεται από κατειλημμένο (mazbut) σε «ελεύθερο» βακούφιο. Η δικαστική απόφαση ελήφθη ως συνέχεια της εκ μέρους του Τουρκικού Κράτους οριστικής αναγνώρισης της ιδιοκτησίας του ακινήτου του Ορφανοτροφείου, ότι, δηλαδή, το αναφερόμενο ακίνητο ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και ως συνέπεια της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2010), την οποία σεβάστηκε το Τουρκικό Κράτος και ως εκ τούτου δεν άσκησε το δικαίωμα της έφεσης. Με την απόφαση αυτή κλείνει ο κύκλος των εκ μέρους των Τουρκικών Κρατικών αρχών αδικιών, των διεπραχθέντων κατά αυτού του μείζονος Ομογενειακού Ιδρύματος, αρχής γενομένης από το 1964, αδικίες οι οποίες κορυφώθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990. Η - έστω και μετά από πολλά έτη - επικράτηση του δικαίου δίνει ελπίδες για την αποκατάσταση και θεραπεία των εκτεταμένων αδικιών που έχουν διαπραχθεί κατά της Ελληνορθόδοξης Μειονότητας της Τουρκίας, θέμα που αποτελεί το πάγιο αίτημα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών ως ενωτικού φορέα των παρά την θέλησή τους εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.
Το Δ.Σ. συγχαίρει και ευχαριστεί τα μέλη της Ομογενειακής Εφοροεπιτροπής του Ορφανοτροφείου και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της κ. Δημήτριο Καρακάση για τον επίμονο και επίπονο δικαστικό αγώνα που διεξήγαγαν επί περίπου 20 έτη και για την αφοσίωσή τους προς το ιστορικό αυτό Ίδρυμα της Ομογένειας.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω
Νικόλαος Ουζούνογλου
Πρόεδρος
Μιχαήλ Μαυρόπουλος
Γενικός Γραμματέας