Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ «ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ»

Από το Ζωγράφειο Λύκειο, δημοσιοποιήθηκε η πληροφορία ότι πλέον στη Σχολή θα μπορούν να εγγράφονται μαθητές που δεν έχουν τουρκική υπηκοότητα, με το καθεστώς του «επισκέπτη μαθητή». 


Στο θέμα αυτό είχαμε αναφερθεί στο τεύχος Φεβρουαρίου 2012 της «Ανατολής», με την επισήμανση ότι αυτή η ρύθμιση για τους «επισκέπτες μαθητές» υπήρχε και στον προηγούμενο νόμο περί Ιδιωτικών Σχολείων, στον οποίο υπάγονται και τα μειονοτικά σχολεία. Γι’ αυτό δημιουργείται η απορία γιατί οι διευθύνσεις των ομογενειακών σχολείων, δεν είχαν απευθυνθεί νωρίτερα στις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να εγγράφουν «επισκέπτες μαθητές».
Η πληροφορία που δημοσιοποιήθηκε από το Ζωγράφειο αναφέρει τα εξής:

Αλλαγές στο Καθεστώς των Εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 51/5 του καταστατικού των Ιδιωτικών Σχολείων που έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης 20 Μαρτίου 2012 και αριθμό 28239, από το Σχολικό Έτος 2012 - 2013 στα Ομογενειακά Ρωμαίικα Σχολεία μπορούν να εγγράφονται παιδιά ξένων υπηκόων.
Στους μαθητές οι οποίοι θα παρακολουθούν τα μαθήματα - ως επισκέπτες - τέλος ή εντός του σχολικού έτους θα δίνεται πιστοποιητικό σπουδών με τη βαθμολογία των μαθημάτων που παρακολούθησαν.
Η απάντηση δόθηκε από τη Διεύθυνση Παιδείας κατόπιν γραπτής ερώτησής της Διεύθυνσης  του Ζωγραφείου.