Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΚΟΥΦΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΑΛΑΤΑ

Η Γενική Διεύθυνση Βακουφίων αποφάσισε την καταχώρηση στο όνομα του βακουφίου της Σχολής Γαλατά, του ακινήτου και κτιρίου της σχολής, το οποίο κατά μία τουρκική παραδοξότητα είχε καταχωρηθεί παλαιότερα στο δημόσιο.
Στον παρακάτω σύνδεσμο του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμέϊκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων, η σχετική είδηση:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΑΚΟΥΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΓΑΛΑΤΑ