Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάντηση Αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω με τον Πρέσβη της Τουρκίας
(6 Φεβρουαρίου 2012)
Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω αποτελούμενη από τους κ.κ. Νίκο  Ουζούνογλου, Μιχάλη  Μαυρόπουλο και Μηνά Τσιτσάκο με τον νέο Πρέσβη της Τουρκίας κ. Κερίμ Ουράς στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του ίδιου. 
Η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω ενημέρωσε για τις  συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τους ιθύνοντες της Τουρκικής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, τους τελευταίους 18 μήνες, που έχουν ως κύριο άξονα την ανάγκη αποκατάστασης και  θεραπείας των αδικιών που διαπράχθηκαν από τις παρελθούσες Κυβερνήσεις της Τουρκίας κατά της Ελληνορθόδοξης μειονότητας. Η επικράτηση  της πραγματικής δημοκρατίας για όλους τους πολίτες της Τουρκίας είναι ταυτόσημη με τον σεβασμό των μειονοτικών δικαιωμάτων. Η σύνταξη του νέου Συντάγματος της Τουρκίας δίνει την δυνατότητα να συμπεριληφθούν διατάξεις, που θα εξασφαλίζουν την μη επανάληψη παρόμοιων παραβιάσεων, πράγμα που έχει εξαιρετική σημασία για όλους τους πολίτες της χώρας. Επίσης συζητήθηκαν τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν από πλευράς Τουρκίας για την διευκόλυνση της παλιννόστησης στην γενέτειρα τους όσων μελών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας το επιθυμούν. Ο κ. Πρέσβης εξέφρασε την πρόθεση του να  συνδράμει στην πρόοδο των θεμάτων που τέθηκαν από την αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω  και την αντιμετώπιση τους  με βλέμμα προς το μέλλον.